Rīgas 28.vidusskola ar jaunu pieeju un plašu sadarbību gaida Adventa un Ziemassvētku laiku

Rīgas 28.vidusskola jau tradicionāli veido dažādus darbus, attīstot skolēnu domāšanu un prasmes, kā arī praktiskā un teorētiskā mācību procesā pilnveidojot pamatskolas skolēnu kompetences un Darba tikumu, kas katram ir kā vērtība turpmākai dzīvei. Šogad jau no gada sākuma notiek darbība, izstrādājot dažādus dizaina risinājumus un īpašu uzmanību pievēršot svētku dekoru veidošanai.

Latvijas 102.dzimšanas diena pagāja ne tikai skolā un katram mājās atrādot padarīto, bet arī skolotāja Arnolda Ziemeļa vadībā 4., 5., 6.a un 6.b klases skolēnu kopīgi sadarībā izveidotie dekori (no kuriem daži guva atzinību arī MINOX 2020), tika izvietoti tūrisma objektā un tos varēja apskatīt daudzi, kā arī iemūžināt foto. Skolēni ne tikai parādīja savus tikko veidotos darbus, bet akcentēta arī ilgtspēja – Baldones stāstu takā pie skolotāja kopā ar partneriem gatavotā vēsturiskā Baldones zirgu tramvaja Rīgas 28.vidusskolas iepriekšējā gada absolventu – 9.klases pēc Viktori Coberes idejas veidotais “Latvija mūsu sirdī” dekors redzams jau otro gadu.

Attēlos redzams gan Latvijas jubilejai veltītais, gan jau Ziemassvētku laikam sāktie darbi Rīgas 28.vidusskolā. Turpmāk svarīgi arī virsmu apstrāde, kas ļautu darbiem atrasties āra apstākļos arī lietu vai sniegā.

Mācību process cieši savijas ar interešu izglītību un skolotāja darbs nebūtu iespējams tik ražīgs un interesants bez sadarbības ar uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām ne tikai no Rīgas, bet visas Latvijas. Tālāk lai runā sadarbības stāsti un attēli.

Vispirms jau no septembra iesaistīšanās izgudrotāju kustībā un izpratnes veidošana “katrs var būt izgudrotājs”, ko attīsta izstādes, te jau ilggadīga dalība izstādēs MINOX un biedrību “CONNECT Latvija” (projektu vadītājs Elmārs Baltiņš, ekspozīciju klātienē organizēja Miervaldis Rozenbergs), Latvijas Izgudrotāju biedrība (reģionālo izstāžu koordinators, Latvijas Izgudrotāju biedrības valdes loceklis Rimis Vaitkus) un Latvijas Zinātņu akadēmija (MINOX 2020 organizācijas komitejas priekšsēdētājs Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Andrejs Krasņikovs) organizējot izstādes novados (skola pārstāvēta klātienē  MINOX Zemgale 2020 septembrī Jelgavā), savukārt pirmo reizi šī gada 8.Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes “MINOX” norisi Rīgā organizēja gan klātienē, gan attālināti video tiešraides translācijā. 30.-31.oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē bija iespējams pašiem iepazīties ar izgudrojumu ekspozīciju, savukārt mums bija iespēja informēt gan par sadarbību, gan akcentēt tās nozīmi skolas darbībā un jaunās paaudzes audzināšanā, arī uzsverot paaudžu sadarbību un darbošanos kopā.

Lielu paldies par sadarbību, materiāliem un atbalstu sakām Tautas palīdzības fonds un mūsu kopīgiem partneriem – SIA “StageART” (www.stageart.lv), AS “Latvijas Finieris (sevišķi Kasparam Pudistam), SIA “Kosters” Jurim Juhnevičam, SIA “Riga Parket” no Limbažu novada Skultes pagasta Mandegām. Kā jauna sadarbība – SIA “DAW Baltica” no Salaspils (īpaši Vilnim Beinarovičam PALDIES), SIA “Aspen Grupp” (arī personīgi valdes loceklim Sergejam Soskovecam), LMT mārketinga nodaļai. Liels atspaids bijusi arī SIA “AJ Power” attieksme. Sevišķi gribam sūtīt sveicienus un pateikties jauniešiem no biedrības “Atbalstu Latviju BDR” (www.atbalstulatviju.lv ) par viņu veikumu sarūpējot atbalstu Tautas palīdzības fonds un tad arī mūsu sadarbības attīstībai, kā arī demonstrējot pozitīvo piemēru skolēniem labdarības attīstībai (sevišķi PALDIES Lailai Kalējai, Jānim Braueram un Emīlam Lejniekam).

Paldies talku dalībniekiem un citiem, kuri ar savu darbību un labo gribu palīdz gan ar iedvesmojošiem vārdiem, gan citādi atbalstot Rīgas 28.vidusskolu un partneri Kundziņsalas skola – Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centru, lai turpmāk interesenti – gan jaunieši, gan viņu ģimenes attīstītu savus talantus, varētu darboties praktiski plašāk un vēl aktīvāk gan dizaina, gan inženierzinību, gan tehnoloģiju dažādo jomu attīstībā kopā visas paaudzes, dažādo sociālo grupu iedzīvotāji saņemt arī inovatīvu, kompleksu sociālo atbalstu, kā arī apgūt vai nodot citiem jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas – pilnveidot pozitīvai dzīvei vajadzīgās kompetences.

Ar labām domām, jauniem darbiem ar daudzo sadarbības partneru atbalstu un dodot prieku citiem sagaidām šo īpašo Adventa – Ziemassvētku laiku un vēlam katram drosmi, pacietību, iejūtību un sirdsmieru.

Informāciju sagatavoja: Arnolds Ziemelis, Rīgas 28.vidusskolas tehnoloģiju skolotājs, pulciņa RIPO AUTO programmas autors, vadītājs un metodiķis interešu izglītībā