Radošu 2015./2016. mācību gadu!

Laba sirds ir visa sākums;

Laba sirds ir visa beigums;

Vairāk cilvēks nespēj sasniegt./ Rainis

Mīļie skolotāji!

Lai veiksmīgs un radošs 2015./2016. mācību gads! Lai caur Jūsu labajām sirdīm top daudzas jaunas labas sirdis!