Radošu 2014./2015. mācību gadu!

Klāt 1. septembris, un ceļš uz izzināšanu, izaugsmi, ceļš uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ir sācies!  Un ceļavārdiem visiem –  gan skolotājiem, gan viņu audzēkņiem  – esmu izvēlējusies nākamā  gada gaviļnieku Raiņa un Aspazijas vārdus. Lai  tie dod spēku un mīlestību!

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib.”/ Rainis

 “Katrā cilvēkā iemīt mākslinieks, un viela, kas viņam jāveido, ir dzīve. Būtu ļoti bēdīgi, ja viņš to atstātu ikdienišķā negatavībā un neradītu no tās ko lielāku, skaistāku un vienmēr jaunu.” / Aspazija

“Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams!” / Rainis

Cieņā,

Inga Cimiņa

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja