Publicējam sirsnīgu sveicienu no Rīgas mūsdienu deju dejotājiem – dejas “Apskāvieni” video

2020. gada rudenī Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mūsdienu deju jomas galvenā speciāliste Ivetta Tamane aizsāka nebijušu projektu – astoņi Rīgas mūsdienu deju interešu izglītības pedagogi iesaistījās vienas horeogrāfijas izstrādē. Nu, gadu vēlāk, kā sirsnīgu sveicienu par attālinātu kopā būšanu gandrīz gada garumā Rīgas mūsdienu deju dejotāji ir sagatavojuši  dejas “Apskāvieni” video.

Būtiski, ka horeogrāfija tika izstrādāta attālināti, kā arī interešu izglītības audzēkņi to visu 2020./2021. mācību gadu varēja apgūt tikai attālināti, lai tagad, kad varējām droši un atbildīgi satikties klātienē Dzegužkalna estrādes teritorijā, visi viens otru apskautu ar kopīgi radīto un apgūto deju! Paldies visiem, kas iesaistījās projektā “Attālinātā deja” gan Rīgā, gan citur Latvijā!

Paldies dejas “Apskāvieni” atraktīvajiem, enerģiskajiem un atvērtajiem horeogrāfiem – Egijai Abarovičai, Diānai Gorskai, Marinai Dumbergai-Lobanovai, Kristīnei Tihanovai, Aldai Bēvaldei, Dominikai Adriānai Ozoliņai, Annai Zolotarjovai, Ivettai Tamanei.

Paldies Mārai Upmanei-Holšteinai, Jānim Driksna, Rūdolfam Budze (DJ Rudd) par sirsnīgo dziesmu “Apskāvieni cik”, kas apvienoja mūs ne tikai šajā projektā, bet arī iedvesmoja, vairoja prieku un cerību grūtajā attālinātajā laikā.

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par atbalstu projektam.

Projekta idejas autore un vadītāja: Ivetta Tamane, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā spciāliste mūsdienu deju jomā.

Video: ATVERmedia, Dīvs Reiznieks

Filmēšana notika 2021. gada septembrī un tās laikā tika ievēroti visi tā brīža noteiktie piesardzības pasākumi.