Priecīgu Zinību dienu!

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, nots. Jeb – zināt, domāt, sapņot. /Viktors Igo/

Radošām idejām bagātu , spēka un mīlestības pilnu 2017./2018. mācību gadu!

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vārdā,

Inga Cimiņa