PRECIZĒTA Rīgas vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2024” uzstāšanās secība

Publicējam Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” atjauninātu laika plānu – ansambļu uzstāšanās secību konkursā. Bijām ļoti lojāli pret ansambļu vadītājiem, kuri objektīvu vai subjektīvu apstākļu dēļ lūdza mums mainīt savu ansambļu uzstāšanās laikus, ņēmām šos lūgumus vērā, bet respektējot arī pārējo ansambļu vadītāju iespējas un laika plānus, no 13.02. plkst.11.00 izmaiņas uzstāšanās secībā neveiksim.

Lai visiem labi skan!

Pielikumā laika plāna tabula, aicinām iepazīties:

15. februāra uzstāšanās

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona”, Altonavas iela 6, Rīgalaika-plans-Balsis2024-1-karta-GALA-15022024 (2)

16. februāra uzstāšanās

Rīgas Juglas visdusskolas sākumskola, Skrudalienas iela 1, Rīga laika-plans-Balsis2024-1-karta-GALA-16022024

17.februāra uzstāšanās

Pamatskola “Rīdze”, Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga laika-plans-Balsis2024-1-karta-GALA-17022024

Kolektīva vadītājam konkursā jāierodas ar katra dalībnieka vecāku vai viņa aizbildņa parakstītām atļaujām (nolikumā pielikums Nr.2) kuras jāiesniedz vērtēšanas komisijai kopā ar 3 dziesmu nošu eksemplāriem.

Dalībniekiem konkursā lūdzam ierasties ne ātrāk kā pusstundu pirms paredzētās uzstāšanās. Pēc uzstāšanās kolektīvam piešķirtā sagatavošanās telpa ir jāatstāj.

Lai labi skan!

Atbildīgā par Konkursa norisi Centra galvenā speciāliste Arta Grīna e-pasts agrina@edu.riga.lv

“Balsis 2024” Grafiskais dizains un logo izstrāde Rita Sniedze.

Balsis Logo PDF

 

 

Informāciju sagatavoja

Rita Sniedze

Centra projektu vadītāja