Praktiskais seminārs sportā „Kustību koordinācijas vingrinājumi lēcienā un skrējienā”

3.decembrī Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizēja praktisko semināru sportā „Kustību koordinācijas vingrinājumi skrējienā un lēcienā”, kuru vadīja Dmitrijs Bražņikovs. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar daudzveidīgiem kustību koordinācijas vingrinājumiem kustībā, pielietojot gan sporta inventāru „trepīte”, gan vingrošanas nūjas, un citu inovatīvu sporta inventāru. Pildot vingrinājumus, lektors uzsvēra anatomiskās īpatnības to izpildē, un kā vingrinājuma izpildes laikā mainās noslogojums dažādās  muskuļu grupās un locītavās, mainoties intensitātei un amplitūdai.
Seminārs tika plaši apmeklēts, kopumā piedalījās un apliecības saņēma 44 izglītības iestāžu sporta interešu izglītības skolotāji.
Metodiskā centra vārdā izsaku pateicību Rīgas Franču licejam par telpām semināra nodrošināšanai.
Nākamais seminārs „Basketbola prasmju un iemaņu pilnveidošana” plānots 25.februārī, to vadīs viens no vadošajiem treneriem Latvijā sporta skolas „Rīga/ Rīdzene” treneris Ainārs Čukste, un aprīlī seminārs „Ārstnieciskā vingrošana”.

Informāciju sagatavoja:
Gita Pērkone
Sporta jomas metodiķe