Pirmā nodarbība Profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Dizaina skicēšana” aizritējusi!

Kursu dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par dizaina zīmējuma specifiku, mākslinieciskās izteiksmes veidiem, apgūtas dizaina skicēšanas pamatprincipus, tehnikas un paņēmienus, pilnveidot iemaņas un prasmes dizaina skiču izstrādē.

Paldies lektorei Santai Salmiņai-Balodei par aizrautīgo un profesionālo darbu!

Paldies pedagogiem par atsaucību, radošo darbu un izturību!

Paldies Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola” direktoram Guntim Pētersonam par atsaucību un telpu nodrošinājumu kursu norisei!

Paldies Janai Vārpai, direktora vietniecei izglītības jomā, par atbalsu kursu norises organizēšanā!

Paldies par iespēju apskatīt un izbaudīt izstādi “Miniatūra -5”!

16.11. būs iespēja apskatīt Latgales priekšpilsētas izglītības iestāžu konkursa “Ziedonis.Pasaule.Es.” laureātu darbu izstādi.

Uz tikšanos kursu turpinājumā 16.novembrī plkst.14.00 Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskā estētikas skola”!


Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā

Galerijā apskatāmi fotomirkļi no kursu norises.