Pētījums: Latvijas ģimenēs reti sarunājas par digitālajām aktivitātēm

Latvijas ģimenēs sarunas par digitālo vidi nav ierastas – tikai 20% vecāki mēdz interesēties par jauniešu dienas gaitām internetā, liecina Samsung Skola nākotnei veiktā aptauja*. Tikai vienā no piecām ģimenēm vecāki mēdz taujāt, ko jaunietis dienas laikā internetā jaunu iemācījies, interesantu izlasījis, par ko iesaistījies diskusijā, vai iepazinies ar kādu.

“Vecāki dažkārt neizprot un neiedziļinās digitālajā vidē, kurā ik dienu uzturas jaunieši. Savukārt regulāras, ieinteresētas un cieņpilnas komunikācijas trūkums noved pie nevajadzīgiem izaicinājumiem. Pētījumā teju trešdaļa Latvijas jauniešu saka – viņi būtu saskārušies ar mazāk problēmām, ja vecāki būtu snieguši lielāku atbalstu un vairāk mācījuši tieši interneta lietošanas sākuma posmā,” saka Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Tikai puse jauniešu atzīst, ka viņu ģimenē bijusi panākta vienošanās par interneta un viedtālruņa lietošanas noteikumiem, turklāt katrā ceturtajā ģimenē tos jāievēro tikai bērniem. Ģimenēs ir atrunāts, piemēram, ka viedtālrunim vienmēr jābūt uzlādētam (79%), sociālajos tīklos nedrīkst izvietot personīgu informāciju (70%), aizliegums lietot viedtālruni maltītes (54%) vai ģimenes pasākumu (55%) laikā, ierobežots laiks internetā (22%), ka viedtālrunis netiek izmantots pirms gulētiešanas (20%). Puse aptaujāto ir tikuši sodīti, atņemot viedtālruni vai ierobežojot interneta lietošanu (45%).

Lai arī daļa jauno cilvēku atzīst, ka vecāki būtiskākos jautājumus par interneta un viedtālruņa lietošanu ir stāstījuši, tomēr gana daudzi min tēmas, par kurām ģimenē nekad nav notikusi saruna, piemēram, kā aizsargāt tālruni pret vīrusiem (53%), izvērtēt internetā atrasto un lasīto informāciju (41%), meklēt informāciju (40%) vai rīkoties problēmsituācijās internetā vidē un kad lūgt palīdzību pieaugušajiem (33%).

“Patlaban sadarbība starp bērniem un viņu vecākiem interneta lietošanas jomā Latvijā vairāk ir vērsta uz savstarpēju kontroli un aizliegumiem, mazāk uz kopīgu un līdztiesīgu komunikāciju un problēmu risināšanu,” uzskata Latvijas Universitātes Izglītības, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģiskās inovācijas nodaļas vadītāja Zanda Rubene. “Ģimenēs nepieciešams veicināt cieņpilnu komunikāciju starp dažādu paaudžu interneta lietotājiem, pilnveidojot digitālo kultūru. Komunikācijā būtu jāpāriet no aizliegumiem un brīdinājumiem uz sadarbību un visiem ģimenes locekļiem saistošiem noteikumiem interneta izmantošanas jomā.”

“Ja ierīces ģimenē tiek lietotas droši un jēgpilni – tās palīdz ikdienā, darbam, izklaidei un saziņai ar draugiem, tad varam runāt par labu digitālo veselību. Modernās tehnoloģijas ļauj justies labāk un sasniegt vairāk,” saka bērnu un pusaudžu psihoterapijas speciālists un “Skolēna digitālais IQ” izglītojošo materiālu līdzautors Nils Sakss Konstantinovs, papildinot: “Par apdraudētu digitālo veselību liecina ar ierīču lietošanu saistīti strīdi ģimenē, pārmērīga aizraušanās ar datorspēlēm vai sociālajiem tīkliem vai citas problēmas virtuālajā vidē. Tad ierīces vairs nepalīdz, bet rada grūtības vai sniedz aizmiršanos. Šādā gadījumā vērts padomāt, kā uzlabot ģimenes digitālo veselību. Līdzīgi kā ar fizisko veselību, par digitālo veselību vislabāk parūpēties laikus ieviešot veselīgus paradumus”.

“„Skolēna digitālais IQ” jaunajā sezonā runājam par digitālo kultūru ģimenē – komunikāciju un sadarbību digitālo jautājumu risināšanā, uzsverot, cik būtiski ir ģimenē savstarpēji runāt ne tikai par norisēm bezsaistē, bet arī par piedzīvoto tiešsaistē,” saka E. Tamelīte. “Programmas ietvaros šogad esam izstrādājuši testu “Ģimenes digitālās veselības termometrs”, ar kura palīdzību iespējams noteikt ģimenes digitālās kultūras līmeni, izveidojuši vadlīnijas vecākiem, kas palīdzēs gūt ieskatu par to, kā par digitālās vides jautājumiem sazināties ar bērniem un jauniešiem. Tāpat ir tapuši video padomi visai ģimenei un plānotas klātienes lekcijas Latvijas reģionu skolās. Aicinām saturu izmantot gan vecākus, gan arī skolotājus un, protams, pašus jauniešus”.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska saka: „Digitālā vide ir kļuvusi par mūsu ikdienas nozīmīgu un neatņemamu sastāvdaļu, un mūsu uzdevums ir pieaugt prasmēs lietderīgi un gudri lietot 21. gadsimta tehnoloģijas. Bērniem, kuru dzīvē digitālie rīki ieņems arvien lielāku lomu, ir jāmācās tos jēgpilni izmantot. Tāpat tas nereti jāmācās arī viņu vecākiem. Svarīgi ir atrast un saglabāt līdzsvaru starp digitālo pasauli un īsto dzīvi – cilvēciskām attiecībām, priekiem un bēdām, dzīvām sarunām un draudzīgiem rokasspiedieniem.”

Aicina noslēgt “Ģimenes digitālās veselības vienošanos”

Šodien ar sabiedrībā zināmu ģimeņu izaicinājumu tikai aizsākta kampaņa, aicinot ģimenes sākt sarunu par digitālo dzīvi, vienoties par ģimenes locekļiem pieņemamiem noteikumiem un slēgt mutisku vai rakstisku vienošanos. Projekta vēstnešu – TV un radio raidījumu vadītājas Baibas Sipenieces-Gavares, ārstes Katrīnas Puriņas-Libertes un mūziķa Anša Klintsona – ģimenes pasākumā noslēdza katrs savu vienošanos un mēneša laikā dalīsies ar to, kā viņiem sokas ar atrunāto noteikumu ievērošanu.

Lai veicinātu sarunas par digitālajiem noteikumiem Latvijas ģimenēs, ir izsludināts konkurss “Ģimenes digitālā veselība”, kura ietvaros bērni un vecāki tiek aicināti panākt savstarpēju vienošanos par digitālo ierīču drošu un atbildīgu lietošanu, iesniegt parakstītā dokumenta attēlu mājas lapā www.skolanakotnei.lv un piedalīties balvu izlozē. Konkursā var piedalīties ģimenes, kas sastāv vismaz no viena 1.–12. klases skolēna vai profesionālās skolas audzēkņa un viena viņa likumiskā pārstāvja.

Par Samsung Skolu nākotnei

Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau trešo gadu tiks realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnāku digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūru “Cube”.

FAKTU LAPA

Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv

Iespēja uzzināt jaunāko: https://www.facebook.com/DigitalaisIQ/

* Aptauju veica Samsung Skola nākotnei sadarbībā ar Mindscan 2019. gada jūnijā un jūlijā, aptaujājot 500 respondentus vecumā no 14 – 18 gadiem.