Pārliecinoši, pozitīvi un saulaini savu 35. mācību gadu aizsācis Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”!

2023.gada 6.septembrī izglītības iestāde aicināja bērnus un jauniešus, vecākus un citus interesentus uz atvērto durvju dienas pasākumu “Nāc un piedalies – Jugla, tā daļa manas Rīgas”. Bērnu un jauniešu centrs piedāvā vairāk kā 30 programmas dažādās jomās: vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, datorgrafika, datorprojektēšana, animācija, valodas, mūzika, deja, sports, vide un citas. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar pedagogiem – programmu vadītājiem klātienē un pieteikties nodarbībām. Interese bija liela. Par to liecināja apmeklētāju skaits, cilvēku rindas, lai pieteiktos nodarbībām. Daudzas grupas jau bija pilnas. Liela interese un gara rinda pie vizuālās mākslas, rotu izgatavošanas, datorprojektēšanas programmu vadītājas Emilijas Mizaraites.

Interesentiem par motosportu bija iespēja iepazīties ar dažādiem spēkratiem, kā arī apmeklēt Centra Minimotomuzeju, kas pastāv jau 30 gadus un noteikti ir iestādes lepnums un īpaša atšķirības zīme!

Paldies pedagogiem, kas vadīja radošās darbnīcas, kur ikvienam bija iespēja darboties un pārliecināties par savām interesēm, spējā, prasmēm un tuvāk iepazīties ar vadītāju.

Prieks un jautrība un liela bērnu interese pie fotokastes “Instabox” un piepūšamās atrakcijas, kur ar lielu atbildību par kārtību un drošību rūpējās iestādes pedagogi.

Paldies Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” pedagogiem, direktoram Vladimiram Šibajevam, izglītības metodiķēm Aijai Kalniņai un Evitai Maļkevičai, kas nodrošināja un organizēja pasākumu, lai viss noritētu kā plānots, droši un interesanti!

Ir izdarīts daudz, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja sevi pilnveidot un saturīgi pavadīt brīvo laiku visa gada garumā!

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Informāciju sagatavoja

Elita Kalnača – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenais speciālists vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā