Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” vizuālās mākslas plenērs dabā “Zem kastaņu baltajām svecēm”

2021. gada 20. maijā Arkādijas parkā Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīkoja Vizuālās mākslas plenēru dabā “Zem kastaņu baltajām svecēm”. Plenēra mērķis bija attīstīt bērnu un jauniešu radošo iztēli, krāsu izjūtu un mācīties veidot kompozīciju dabā, kā arī motivēt Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas audzēkņus un viņu skolotājus radošai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

Plenērā “Zem kastaņu baltajām svecēm” piedalījās 40 audzēkņi un viņu pedagogi. Audzēkņi piedalījās trīs vecuma grupās 10 -14 gadi, 15 -18 gadi un 19 -25 gadi no Āgenskalna sākumskolas (ped. Iveta Cimare), BJC “Daugmale”( ped. Guna Mēnese -Kudule), RJTC “Dabaszinību skola”( ped. Viola Rogule), Rīgas 64. vidusskola (ped. Inita Reimandova) un Pārdaugavas BJC “Altona”( ped. Ingrīda Irbe, Ieva Drēviņa, Jeļena Hļebņikova, Dace Endziņa un Ieviņa Zakrepska). Sākumā dalībniekus iesildīja un uzmundrināja Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” deju skolotāja Kristīne Tihanova un radošais process varēja sākties.

Pasākuma dalībnieki bija priecīgi un gandarīti gleznot brīvā dabā un viņu darbi apliecināja, ka viņu profesionālās spējas šajā attālināto mācību laikā ir augstā līmenī.

Uzgleznotie darbi priecēja gan autorus, viņu pedagogus un vecākus. Dabas gleznas tiks izstādītas izstādē Vienības gatvē 45, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas foajē no 25. maija līdz 20. jūnijam.

Plenēra darbus vērtēja PBJC “Altona” izveidota žūrija: Dace Timule, Rīgas 19. vidusskolas izglītības metodiķe, Ieva Medne, Pārdaugavas BJC “Altona” izglītības metodiķe un Andra Tiltiņa, Pārdaugavas BJC “Altona”  Zīmēšanas studijas skolotāja.

Laureātu saraksts pieejams šeit.

Pasākums bija izdevies! Paldies dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem. Uz tikšanos nākamajā gadā “Zem kastaņu baltajām svecēm”!

Informāciju sagatavoja: Jolanta Komarovska, Pārdaugavas BJC “Altona” izglītības metodiķe