Par sporta jomas meistarklasi

20.februārī Interešu izglītības metodiskais centrs organizēja meistarklasi sporta jomā “Spēka vingrinājumi- statiskais un dinamiskais spēks izturības sporta veidos jauniešu vecumposmā”, kuru vadīja BJC “Rīgas Skolēnu pils” orientēšanās trenere Ieva Šusta. Trenere dalībniekus iepazīstināja ar spēka vingrinājumu plašo klāstu gan guļus uz muguras, gan guļus uz vēdera, kā arī atrodoties dažādos balstos. Par šo vingrinājumu efektivitāti muguras un vēdera muskulatūras nostiprināšanā, varēja pārliecināties ikviens meistarklases dalībnieks. Nākamā meistarklase “Fitnesa joga” 5.martā Teikas vidusskolā plkst.16.00, vada Ieva Vētra.

Gita Pērkone