Pacietība, neatlaidība un uzcītība – lūk ,neuzvarama veiksmes kombinācija. /Napoleons Hills/

Mēs – deju ansambļa “Dancītis” lielā dejotāju saime esam sagaidījuši savu 45 gadu Skaisto Jubilejas mirkli.

Mirkļi ir tik īsi un netverami, skaisti un gaistoši … Jāprot un jāpagūst tos notvert, izbaudīt un atkal palaist Visumā… un atkal no jauna tos gaidīt…

45 ir daudz un maz. Šajos garajos, krāsaini raibajos gados deju ansamblī “Dancītis” ir nomainījušās ļoti daudz dejotāju paaudzes. Savu dejotprasmi, mīlestību pret deju, lielu izturības pieredzi guvuši ārkārtīgi daudz dažāda vecuma dejotāji.

“Dancītī” ir izauguši arī jauni deju pedagogi, kuriem “Dancītis” ļāva iemīlēt deju no sirds, lai ar šo mīlestību jau dalītos ar saviem audzēkņiem.

Visus 45 gadus “Dancītis” ir rotājies varavīksnes krāsu rotā, dāvājot katrai vecuma grupai savu krāsas gammu ! Varavīksne ir tilts no pagātnes uz nākotni, no debesīm uz zemi… domām, atmiņām un cerībām!

Mīlot deju, turpināsim iesākto dejas ceļu pa Varavīksnes tiltu – gaidīsim un lolosim īpašos Mirkļus…

“Dancīša”dibinātāja,ilggadīga vadītāja, mūsu visu Lielā Mamma sk.olotāja Uldze Dzene, kura nu mūs sargā no Mākoņmaliņas,  vienmēr teica: “Dejā dzimu, Dejā augu, Dejā mūžu nodzīvoju…”

Nu arī es ,viņas darba turpinātāja , varu teikt to pašu.

Ar cieņu, deju ansambļa “Dancītis” vadītāja Ilze Dzene