Notiks Sintijas Gravas un Ievas Mednes grāmatas “Pirkstu veiklības vingrinājumi, spēles un rotaļas elementi ģitārsspēles pamatu apguvē” atvēršanas svētki

2023.gada 14.aprīlī plkst. 15.00. Pārdaugavas Bērnu un jauniēsu centrā “Altona” notiks Sintijas Gravas un Ievas Mednes metodiskā materiāla – grāmatas “Pirkstu veiklības vingrinājumi, spēles un rotaļas elementi ģitārsspēles pamatu apguvē” atvēršanas svētki.

Grāmatas pamatā ir divi abu autoru darbi, kas, piedaloties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatēs 2020. un 2021. gadā, ieguva laureāta godalgu, un 2022.gadā notika darbs pie materiālu apvienošanas un pārtapšanas grāmatā. Kopā ar autorēm kā redaktori strādāja Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa, galvenais speciālists Reinis Vējiņš un Rita Cimdiņa, nošu salikumu veidoja galvenā speciāliste Ilona Plūme, fotogrāfi Roberts Blaubuks un Ieva Medne, korektore Rita Cimdiņa, māksliniece un dizainere Rita Rūme Rigerte.

Grāmata tapusi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Aicinām visus sekot mūsu aktualitātēm un piedalīties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē 2023!

Ar nolikumu var iepazīties ŠEIT

Paldies visiem, kas vairo dalīšanās prieku!