Notiks seminārs Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko pieredzes apmaiņas semināru/ sanāksmi  Rīgas interešu izglītības iestāžu metodiķiem  20. maijā plkst. 9.30 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona 99, 215. telpā.

Darba kārtība:

  1. Labās prakses pieredze radošu ideju realizēšanā skolēnu brīvlaiku nometēs, lektore Gita Pērkone
  2. 2019. mācību gada pasākumu / skašu izvērtēšana
  3. Pasākuma “Nāc un piedalies” aktualitātes
  4. Dažādi, jautājumi, diskusijas

Kontaktpersona: Gita Pērkone, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izglītības metodiķe, tālrunis: 29443630