Notiks Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju konkurss – izstāde un tērpu kolekciju skate “Rīgas toņi un pustoņi”

Aicinām iepazīties ar Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju konkursa – izstādes un tērpu kolekciju skates “Rīgas toņi un pustoņi” nolikumu!

 Konkursā – izstādē un tērpu skatē piedalās Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņi.

Aicinām iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības, saskatīt un atklāt īpašo, skaisto, unikālo un to iemūžināt mākslas darbā.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT

 

Konkursa – izstādes I kārtā piedalās tikai noteiktajā laikā un kārtībā pieteiktie Dalībnieki.

Pedagogi pieteikuma anketas aizpilda tīmekļvietnē līdz 2023. gada 1. marta plkst. 23.00.

https://forms.office.com/e/2yJvTZ48F9

 Tērpu skates I kārtā piedalās tikai noteiktajā laikā un kārtībā pieteiktie Dalībnieki:

līdz 2023. gada 14. martam pedagogi iesūta pieteikumu (Pielikums) elektroniski uz ekalnaca2@edu.riga.lv

Pieteikums tērpu kolekciju skatei pieejams ŠEIT

 

Lai izdodas notvert īpašo mirkli un vietu!

Rast visizteiksmīgāko veidu savas idejas īstenošanai!

Izmantotais foto: Raibā pasaka” / autors Monta Emīlija Ērgle /

  1. – 6. klašu grupa /

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” / pedagogs Ieva Drēviņa

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists