Notiks Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skates apbalvošanas pasākums

2022. gada 19. oktobrī visiem interesentiem bija iespēja vērot Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2022 darbu prezentācijas. Kopā tika iesniegti 30 dažādu jomu darbi no 8 interešu izglītības iestādēm – iepazināmies ar metodiskajiem materiāliem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, grafikas, mūzikas, sporta, dejas, teātra un valodu apguves jomās. Paldies visiem dalībniekiem par devumu interešu izglītības attīstībā!

Paldies arī žūrijas komisijai! Līdz 4. novembrim žūrija vērtēja darbus, kas nebija viegls uzdevums, jo ikkatrs no iesniegtajiem metodiskajiem materiāliem bija patiešām unikāls un vērtīgs. Taču nu rezultāti ir apkopoti un ar patiesu prieku sagaidām

Metodisko materiālu skates 2022 apbalvošanas pasākumu 15. novembrī plkst. 18:00 Ziemeļrīgas kultūras apvienības kultūras pilī “Ziemeļblāzma”!

Uz tikšanos radošā svētku gaisotnē!