Noslēgušies Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu radošo koncerti

Jūnija sākumā tika izdejoti pēdējie Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu radošo koncerti.  Koncertu mērķis bija sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā, veicinot tautas deju kolektīvu  radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību. Motivēt Kolektīvu dalībniekus radošai darbībai, kopdejošanas un skatuviskās pieredzes bagātināšanai. Novērtēt Kolektīvu sniegumu un sniegt metodisko atbalstu pedagogiem mākslinieciskā snieguma pilnveidošanai, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Apzināt Kolektīvu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.
Četru mēnešu laikā koncertos piedalījās desmit pirmskolas, piecdesmit astoņi 1.-2. klašu, četrdesmit divi 3.-4. klašu, divdesmit septiņi 5.-6. klašu, četrpadsmit 7.-9. klašu un deviņpadsmit 10.-12. klašu tautas deju kolektīvi.
Kopā dejotāji bija sagatavojuši 33 koncertprogrammas.
Brīnišķīgs ceļa sākums, sākot gatavoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Lai raits dejas solis , spēks un izturība Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu tautas deju kolektīviem, kuri jau pēc nedēļas kļūs par daļu no XXVII VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVII DEJU SVĒTKIEM!

Informāciju sagatavoja Ineta Bērziņa