Noslēgusies Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju un pedagogu sanāksme

6. oktobrī Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” kopā sanāca Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāji un pedagogi, lai iepazītos ar 2023./2024. mācību gada darba un pasākuma plānu, gatavošanos skatēm un XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta repartuāra apguvi.

Galvenais ieguvums bija iepazīšanās ar jaunajiem kolēģiem, iespēja izteikt savu viedokli un runāt par problēmām, kas saistītas ar tautas deju jomu. Mēs visi esam gatavi strādāt un gatavoties svētkiem! Jautājums, cik ļoti to ietekmēs iespējas sagatavot repertuāru! Pagājušajā mācību gadā Radošie koncerti apliecināja, ka vadītāji pēc pandēmijas ir spējuši kolektīvus noturēt! “Regulāra kopdejošana nepieciešama, lai varētu realizēties tradicionālās horeogrāfijas funkcijas.(…)” /M. Mellēna/Lai mums izdodas ar prieku iet ceļu uz svētkiem!

 

Informāciju sagatavoja 

Ineta Bērziņa

Galvenā speciāliste tautas dejas jomā