Noslēgusies projekta “Ozoliņ(i)s diet(i) gāja, Liepu veda rociņā” I daļa

No 2021. gada pavasara tika īstenots projekts “Ozoliņ(i)s diet(i) gāja, Liepu veda rociņā”. Decembra sākumā tautas deju joma kļuva par 10 dejām bagātāka – noslēgusies projekta “Ozoliņ(i)s diet(i) gāja, Liepu veda rociņā” I daļa.

Projekta mērķis ir etnogrāfisko deju apdaru veidošana un izmantošana skatuvisko tautas deju horeogrāfijās, veicinot Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju iesaisti jaunrades deju attīstībā, tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā. Šodien daudzi meklē savu dzimtu saknes, pēta savus ciltskokus. Skatuviskās dejas saknes ir meklējamas folklorā un etnogrāfijā. Kā mēs tās izmantojam, meklējam un atjaunojam ir mūsu kopīgā atbildība.

“Dvieļu deja”, “Cūciņ’ pelda pār Daugavu”,  “Vizu ,vizu metenīti”, “Tūdaliņ”, “Tev, dālders”,  “Gailīts’ teica vistiņai”, “Brālītis un māsiņa”, “Danču lustes”, “Cep, māte kukuli” un “Pirkstiņš” tagad gaidīs savu deju grāmatu un iespēju piedzīvot pirmizrādi uz skatuves. Par dejām pateicamies horeogrāfēm Sandrai Keiselei, Santai Pastorei, Ilzei Dzenei, Evijai Urbanovičai un Indrai Filipsonei. Dejas tiks ievietotas digitālā izdevumā, kas kļūs par metodisko materiālu un jaunu deju krātuvi.

Paldies sakām projekta vērtēšanas komisijai: Madlēnai Bratkus, Indrai Filipsonei un Dinai Liepai!

Ozoliņis dieti gāja,
Liepu veda rociņâ;
Ozolam raibi cimdi,
Liepai balta villainite.

Informāciju sagatavoja: Ineta Bērziņa, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tautas deju jomas galvenā speciāliste.