Noslēgusies profesionālās kompetences pilnveides programma “Telpa kā izteiksmes līdzeklis”

2022. gada nogalē Rīgas interešu izglītības teātra mākslas pedagogiem bija iespējams piedalīties profesionālās kompetences pilnveides programmā “Telpa kā izteiksmes līdzeklis”. Programmas mērķis bija teātra mākslas pedagogu kompetences attīstība un pilnveide scenogrāfijā. Programmas laikā pedagogi praktiski apguva iemaņas kā izrādes tēmu paust skatuviskā valodā, lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus.

Programmas dalībnieki tika iepazīstināti ar tēmām:

· Kas ir skatuve?

· Telpa kā režijas un aktierspēles izteiksmes līdzeklis.

· Īss ieskats scenogrāfijas vēsturē un galvenajā tipoloģijā.

· Apkārtējā vide un telpa kā iedvesmas avots scenogrāfijai.

· Telpa kā rosinātājs pasākuma sižeta izveidei.

· Radošais darbs ar scenogrāfijas pamatprincipiem.

Pedagogi atzinīgi novērtēja programmas saturu, radošās idejas un lektora Reiņa Suhanova sniegtās zināšanas! Paldies lektoram, scenogrāfam un režisoram Reinim Suhanovam!


Informāciju sagatavoja:

Reinis Vējiņš