Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Izstāžu un ekspozīciju noformēšana”

2022.gada  23. augustā  Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas skolēnu pils” noslēdzās Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētā  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Izstāžu un ekspozīciju noformēšana”.

“Zīmējumi, fotogrāfijas, ceļojuma piezīmes, nometnes dienasgrāmata, gleznas, vēsturiski priekšmeti, mīļlietiņas- kā gribas to visu parādīt! Kā panākt, lai arī citi sajūt vasaras nometnes prieku? Lai rodas interese par kāda rakstnieka daiļradi? Lai saskata mākslinieka otas triepienu meistarību? Ir ļoti svarīgi prast veidot izstādes un eksponēt priekšmetus tā, lai piesaistītu skatītāju uzmanību, radītu interesi”, tā saka šīs programmas  lektore – māksliniece, Bulduru izstāžu nama ekspozīciju un izstāžu kuratore Līga Baņķiere.

Programma radošā atmosfērā noritēja divas dienas. Lekcijas ar bagātīgu vizuālo materiālu mijās ar praktiskajām nodarbībām, veidojot planšetes, anotācijas, izplānojot ekspozīcijas iekārtojumu telpā,  sienu uzmērīšanu  u.c. telpas parametrus,  kas raisīja lielu atsaucību no dalībnieku puses, jo tikai eksperimentējot, pamēģinot, iegūtās zināšanas nostiprinās un tās vieglāk pielietot praksē.

Kopumā programma pedagogiem deva iespēju iegūt zināšanas par ekspozīcijas izveides un izstādes iekārtošanas pamatprincipiem, ņemot vērā kompozīcijas pamatlikumus un mūsdienu tendences. Tika veikta ekspozīciju un izstāžu analīze, diskusijas un pieredzes apmaiņa.  Pedagogi saņēma lektores sagatavotus izdales materiālus par kompozīcijas pamatprincipiem, jēdzieniem, aktualitātēm un noderīgiem interneta resursiem.

Šeit dažas pedagogu atsauksmes, ierosinājumi, ieteikumi sadarbībai:

  • Ļoti labs kurss ar izcilu pasniedzēju!
  • Šie bija izcili labi kursi. Liels paldies par iespēju tos apmeklēt!
  • Ļoti labi kursi, jo bija praktiskā līdzdarbošanās! Teicami un Paldies!
  • Patika, ka bija jāveic praktiskie darbi!
  • Liels paldies, ļoti zinoša pasniedzēja. Interesanti, praktiski, noderīgi un daudz uzskates materiālu.

Paldies Bērnu un jauniešu centram “Rīgas Skolēnu pils” par atbalstu organizēšanā!