Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Iespiedgrafikas augstpsieduma tehnikā: no zīmējuma līdz estampam” apguve.

Programma tika īstenota divās dienās 2023.gada 28. un 29.septembrī. Dalībniekiem bija iespēja gūt zināšanas par senāko attēla iegūšanas veidu grafikas mākslā – augstspiedumu, par augstspieduma tehnikām un to izmantošanas iespējām mākslā. Praktiski darbojoties, gūt iemaņas augstspieduma tehnisko paņēmienu daudzveidībā, veidojot radošas kompozīcijas – no zīmējuma līdz estampam, gūt ierosmi un jaunas idejas radošai darbībai un mācību uzdevumu izveidei grafikas mākslas iepazīšanai dažādiem vecumposmiem.

Gūtas praktiskas iemaņas linogriezuma tehnikā:

· zīmējuma un kompozīcijas izveide uz papīra;

· spoguļattēla izveide;

· linogriezuma iespiedformas/klišejas izveide;

· estampu druka uz papīra ar grafikas presi;

· rokas druka ar citiem instrumentiem.

 

Gūtas praktiskas iemaņas kompozīcijas izveidē kartona kolagrāfijas klišejām:

· iespiedformas kompozīcijas veidošana ar līmi ( līmes zīmējums);

· iespiedformas veidošana, izmantojot dažādu tekstūru materiālus tos pielīmējot pie klišejas (papīru, dabas materiālus, līmlentes u.c.);

· iespiedformas veidošana aplikācijas tehnikā, izmantojot siluetus no papīra;

· estampu druka uz papīra ar grafikas presi;

· rokas druka ar citiem instrumentiem.

Tika izveidotas estampu drukas, izmantojot augstspieduma krāsas uz ūdens bāzes un tipogrāfijas krāsas uz eļļas bāzes.

Profesionālās kompetences pilnveides programmai pieteikušies vizuālās mākslas, metālmākslas, keramikas, grafikas zīmēšanas un gleznošanas pedagogi.

Ņemot vērā radošo darbību “Grafikas darbnīcā” un dalībnieku atsauksmes, var apgalvot, ka tika sasniegts viens no svarīgākajiem programmas mērķiem – veicināt radošo domāšanu un attīstīt prasmi radoši pielietot apgūtās grafikas tehnikas un mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus, veidojot radošos darbus.

Dalībnieki atzīmēja, ka iegūtās zināšanas un prasmes noderīgas un pielietojamas mācību darbā ar dažādiem vecumposmiem – no sākumskolas līdz vidusskolai.

Ļoti atzinīgi novērtēja lektores Ievas Helmūtes un Indas Kauliņas profesionālo darbu, individuālo pieeju katram dalībniekam, kvalitatīvo nodrošinājumu darbu veikšanai, draudzīgo un pozitīvo gaisotni grafikas darbnīcā. Izteica pateicību par izveidoto mākslas darbu rūpīgo, skaisto iesaiņošanu.

Arī man bija iespēja vienu dienu piedalīties programmas apguvē. Bija patiess prieks izbaudīt profesionālo un radošo gaisotni “Grafikas darbnīcā”, tikties un kopā darboties ar pedagogiem un gūt jaunu pieredzi un gandarījumu par paveikto!

Paldies māksliniecēm grafiķēm, lektorēm Ievai Helmūtei un Indai Kauliņai par iespēju strādāt “Grafikas darbnīcā”!

 

 

Foto: Elita Kalnača, Inda Kauliņa, Ieva Helmūte.

Informāciju sagatavoja:

Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists