Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kologrāfija” Grafikas darbnīcā

Kursu programma tika īstenota divās dienās 2023. gada 13.un 14. martā.  Tika gūtas teorētiskās zināšanas par kolagrāfijas pamatprincipiem un tehniskajiem paņēmieniem un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās. Nodarbībās bija iespēja iegūt praktiskas iemaņas zīmējot, veidojot radošas kompozīcijas, gatavojot iespiedformas (klišejas).

Kolagrāfijas iespiedformu estampu drukas tika veidotas, izmantojot augstspieduma krāsas uz eļļas bāzes un ūdens bāzes. Katram bija iespēja veikt atspiedumu ar presi, kā arī izmēģināt izveidot atspiedumu ar citiem instrumentiem.

Kursu programma un lektores darbs ieguva augstu pedagogu vērtējumu. Var secināt, ka apgūtās grafikas tehnikas un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi, veicina radošo domāšanu un attīsta prasmes.  Iegūtas prasmes grafikas tehnikās un idejas mācību uzdevumu izveidei, kā arī būs noderīgas, īstenojot citus radošus projektus.

Paldies māksliniecēm Ievai Helmūtei un Indai Kauliņai par radošām nodarbībām, iedvesmojošajiem uzdevumiem, par individuālo pieeju kursu dalībniekiem, kvalitatīvo nodrošinājumu darbu veikšanai!

Paldies pedagogiem par atsaucību un radošu darbošanos! Paldies par sadarbību!

 

Foto: Ieva Helmūte

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists