Noslēgušies LEGO konstruēšanas un LEGO Robotikas skolotāju kursi

29. novembrī un 4. decembrī noritēja LEGO konstruēšanas un LEGO Robotikas skolotāju kursi, par kuriem lielu interesi izrādīja šajā sfērā jau strādājošie pedagogi. Šie kursi bija pieejami ikvienam Rīgas interešu izglītības iestādes pedagogam. Iespēja tos apmeklēt bija gan lietpratējiem, gan tiem, kuri savā iestādē plāno uzsākt šādu tehniskās jaunrades izglītības programmu.

Lektori kursu ietvaros sniedza priekšstatu par LEGO robotizācijas iespējām izglītībā, tās nepieciešamību un vispusīgumu, īpaši šajā laikā, kad izglītības reformas ir ”te pat aiz durvīm”. Kompetenču izglītībā tieši šāda praktiskā darbošanās būtu nepieciešama katrā skolā. Katrs uzdevums sevī ietver vairākas jomas, kurās pats galvenais ir sagatavot skolēnu nākotnei. Lektori deva iespēju kursantiem pašiem praktiski darboties, pārbaudīt savas prasmes, veidojot konstrukcijas un pēc tam tās arī programmējot.

Pirmajā nodarbībā akcents tika likts uz LEGO konstruēšanu un LEGO robotiku, bet otrajā nodarbībā fokusējāmies jau uz nākamo soli – elektroniku. Izmantojot ArduINO un speciālu sagatavotu platformu ar vadības bloku un pieslēgvietām, skolotājiem bija iespēja mēģināt programmēt C valodā un iedzīvināt uzkonstruēto objektu.

Kursu noslēgumā pedagogi, kas tos apmeklēja, atzina, ka kursi bijuši ļoti noderīgi. Tie sniedza ieskatu lietās, par kurām lielākā daļa apmeklētāju bija ko dzirdējuši, bet daudzi pat nebija redzējuši, kur nu vēl praktiski darbojušies un programmējuši.

Fotogrāfiju un raksta autors Tehniskās jaunrades metodiķis Edgars Zīverts