Noslēgušies kursi sporta skolotājiem

Rudens brīvlaiks daļai interešu izglītības sporta skolotājiem pagāja ražīgi darbojoties. Trīs dienu garumā četrdesmit pedagogi un treneri pavadīja Interešu izglītības metodiskā centra organizētajos tālākizglītības kursos sportā – Vispārējās fiziskās sagatavotības aspekti bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos.

Vadoties pēc interešu izglītibas sporta skolotāju un treneru pieprasījuma kursu programma tika aizvadīta atkārtoti, sniedzot jauniem interesentiem iespēju iegūt jaunas un papildināt jau esošās zināšanas. Kursu programmā visas nodarbības tika aizvadītas praktiski, dalībniekiem līdzdarbojoties. Pirmajā dienā Dimitrija Bražņikova vadībā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar daudzpusīgu un bagātīgu inventāru un to pielietojumu kermeņa skeleta muskulatūras  trenēšanai, dziļās muskulatūras nostiprināšanai un ātrumu īpašību uzlabošanai.  Otrājā dienā ieskatu Crossfit kustībā,tās pamatos un vingrinājumos sniedza Crossfit sertificēti bērnu treneri Jēkabs Saulītis un Marta Kešāne, aizvadot dinamisku un atraktīvu nodarbību. Turpinājumā vieglatlētikas pamatu nepieciešamību un vingrinājumus demonstrēja fitnesa treneris, vieglatlēts Helmuts Rodke. Trešajā diena pilnībā piederēja lektoram Ralfam Upmanim. Ralfs iepazīstināja ar funkcionāla treniņa pamatiem, uzdevumiem, kā arī populārāko piekares sistēmu TRX, to pielietošanu , izmantošanu funkcionālā treniņā.

Paldies dalībniekiem par izturību, līdzdarbošanos, diskusijām un jautājumiem!

Māris Vensbergs

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

Sporta metodiskās apvienības vadītājs