Noslēgušies kursi sporta pedagogiem

Skolēnu rudens brīvdienās vairāk kā 30 sporta interešu izglītības skolotāji piedalījās kursos “Vispārējās fiziskās sagatavotības aspekti bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos“, kuri norisinājās trīs dienas- 23.,26. oktobrī Rīgas 21. vidusskolā un 25. oktobrī Murjāņu sporta ģimnāzijā. Katra diena bija veltīta vienam lektoram un dažādām tēmām saistītām ar bērnu vispārējo fizisko attīstību.

Pirmo dienu un startu ar aktīvu darbošanos un ļoti dažādu inventāru aizsāka Dmitrijs Bražņikovs. Kā handbola treneris un bijušais spēlētājs Dmitrijs demonstrēja plašu inventāru un tam pakārtotu vingrinājumu arsenālu koordinācijas un veiklības attīstībai jauniešiem, kā arī pieaugušajiem.

Otro dienu skolotāji aizvadīja izbraukumā uz Murjāņu sporta ģimnāziju(MSĢ), kur šōbrīd strādā arī Andis Austrups – vieglatlētikas un daudzcīņās treneris, kura audzēkne Laura Ikauniece – Admidiņa vasaras olimpiskajās spēlēs Riodeženeiro izcīnīja augsto 4. vietu daudzcīņā. Skolotāji tika uzņemti jaunuzceltajā MSĢ vieglatlētikas manēžā, kur Anda vadībā varēja vērot dažādu jauniešu vecumposu, kā arī dažādu disciplīnu treniņus. Lektoram komentējot un skolotajiem aktīvi uzdodot jautājumus šī diena tika novērtētas ar atzīmi teicami. Kursu dienas pārtraukumā skolotāji devās ekskursijā uz pārējo Murjāņu sporta ģimnāzijas  mācību un treniņu korpusu, kā arī iepazinās ar audzēkņu dienas kārtību.

Trešā kursu diena aizritēja funkcionālā fitnesa un funkcionālā treniņa piekares sistēmu zīmē. Kursu dienu vadīja Latvijā, kā arī starptautiskajā fitnesa pasaulē augsti novērtēts un atzītais sporta instruktors, Ralfs Upmanis. Ar savu aktīvo darbību un enerģisko stāstījumu un piemēru visi kursa dalībniek tika piecelti kājās un ievilināti vingrošanas pasaulē, uzzinot un izmēģinot daudz jaunu un efektīva.

Seminārā kopā piedalījās un apliecības saņēma 37 sporta interešu izglītības skolotāji.

Metodiskā centra vārdā izsaku pateicību Rīgas 21. vidusskolai par atbalstu telpu nodrošināšanā, sporta skolotājai Marijai Baranovai par aktīvu līdzdalību kursu norisē, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas direktorei Ingrīdai Amantovai par atbalstu telpu nodrošināšanā un šefpavārei Ilzei Reinfeldei par gardajām pusdienām.

Informāciju sagatavoja: Māris Vensbergs, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Sporta metodiskās apvienības vadītājs