Noslēgušies kursi Mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem

26. novembrī Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas skolēnu pils” notika kursi mūsdienu deju pedagogiem “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika. Dejas kompozīcija”.

Lektores Svetlanas Koroles vadībā kursu dalībnieki iepazinās ar treniņstundas vadīšanas metodiku, kas balstīta uz klasiskās dejas principiem, izmantojot arī vingrošanas gumijas. Lektore Edīte Ābeltiņa piedāvāja dziļo muskuļu treniņu, lai sagatavotu dejotājus akrobātisku elementu izpildīšanai. Šajā nodarbībā, ar akrobātisku elementu demonstrējumiem, ļoti palīdzēja arī deju grupas “Buras” dejotāja, Edītes Ābeltiņas audzēkne. Lektore Rita Spalva iepazīstināja ar savu grāmatu “Dejas kompozīcija”, deju stilu daudzveidību un klasifikāciju. Kursu dalībniekiem bija iespēja analizēt dažādu deju video materiālus, tādējādi gūstot priekšstatu par dejas kompozīcijas uzbūvi.

Kursu laikā dalībnieki dalījās ar savu pieredzi darbā ar dejotājiem un sadarbībā ar vecākiem, izteica vēlmi nākamajos kursos saņemt praktiskus padomus skatuves tērpa un grima veidošanā.