Noslēgusies informatīvā sanāksme/seminārs koru un vokālo ansambļu vadītājiem

2022.gada 26.septembrī Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas skolēnu pils” norisinājās informatīvais seminārs/sanāksme koru un vokālo ansambļu vadītājiem. Tajā piedalījās 68 pedagogi.

Semināra sākumā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas izglītības metodiķis Reinis Maurītis uzstājās ar lekciju “Uzstāšanās stresa vadības paņēmieni mūziķiem”, sniedzot pedagogiem informāciju par stresa menedžmentu un stresa vadības paņēmieniem.

Jomu galvenās speciālistes Arta Grīna un Ilona Plūme informēja pedagogus par plānotajiem vokālā žanra aktualitātēm:

 1. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”;
 2. Projekts “Mīlestības diena Latvijai” – interešu izglītības un kultūras iestāžu pirmsskolas un sākumskolas vokālo ansambļu koncertuzvedums “Kaķīša dzirnaviņas”;
 3. XI Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas! Dziedāsim!”;
 4. Vidusskolas jaukto koru dalība XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos 2023.gada vasarā;
 5. 5.-9. klašu, 5.-12. klašu koru koncertu cikls “Laika upē – es”;
 6. Plānotās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 2022./2023. mācību gadā.

Pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam, pedagogi tika nodrošināti ar izdevniecības “Musica Baltica” izdoto un Valsts Izglītības satura centra sakārtoto nošu krājumu Dziesmas skolu koriem jaunākais “Laika upē – es” un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra veidoto izdevumu – nošu krājumu “Kaķīša dzirnaviņas” (Valda Zilvera mūzika, Dainas Strelēvicas librets).

2023. gada pavasarī tiks organizēts koncertu cikls “Laika upē – es”, kurā piedalīsies 5.-9. klašu un 5.-12. klašu kori. Koriem jādzied divas dziesmas individuāli un trīs kopdziesmas.

Repertuārs no krājuma “Laika upē – es”:

 • brīvas izvēles a cappella dziesma no krājuma;
 • brīvas izvēles dziesma ar pavadījumu

Kopdziesmas no krājuma “Laika upē – es”:

 • “Tiltu zvani dunēt sāk” no cikla “Neatbildēts zvans”/Jānis Lūsēns, Inese Zandere/;
 • “Gājputni” no cikla “Draudzības dziesmas” /Ēriks Ešenvalds, Inese Zandere/;
 • “Ai, Tu, mana brāļa sēta” /Andris Sējāns/Latviešu tautasdziesmas vārdi/

Tie pedagogi, kuri nav vēl saņēmuši krājumu “Laika upē – es”, lūgums sazināties ar jomas galveno speciālisti Ilonu Plūmi (tel.nr. 28443757; e-pasts: iplume3@edu.riga.lv)

Mēs vienmēr esam ceļā –
No vienas pieturas uz otru,
No šodienas uz rītdienu,
No ziemas uz pavasari,
No nakts uz saullēktu,
No sirds uz sirdi, uz gaismu.

/E. Donate/

Lai visiem skanīgs, dziedošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!


Sagatavoja Ilona Plūme

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste kora mūzikas jomā