Noslēgušās tautas deju skates

,,Skolu jaunatnes DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ir tautas tradīciju ābece. Mums jāprot burtu pa burtam izburtot, sasaukt burtus kopā un skaļi pateikt: mēs esam un topam dziesmā, dejā, mūzikā, rakstā, spēlē, latvietībā” (I.Krišāne)

166 Rīgas izglītības iestāžu  tautas deju kolektīvi, kopā ar saviem vadītājiem,laikā no 3.-7. martam , VEF kultūras pilī šos burtus iesāka likt kopā. Rīga pirmā atklāja savu dejas burtošanas prasmi un pēc Artas Melnalksnes iecerēm jau iestādījas savu garo pupu, lai tā līdz 2015.gada vasarai izaug stipra un gara-līdz pašām debesīm.

Četrās dienās mēs izdejojām 332 obligātā repertuāra dejas, ko vērtēja žūrija – Inga Pulmane, Ilze Mažāne, Taiga Ludborža, Indra Ozoliņa, Ineta Bērziņa, Ineta Svilāne, Inga Ķepule. Pēc katras skates vadītājiem bija iespēja dzirdēt žūrijas komentārus, ieteikumus un analizēt pieļautās kļūdas, kā arī personīgi tikties ar žūrijas locekļiem. Septembrī vadītājiem būs iespēja piedalīties VISC rīkotajā obligātā repertuāra precizēšanas seminārā, bet drīzumā- 16. un 17. maijā Ķīpsalas hallē vērot deju svētku modelēšanas koncertu, kur piedalīsies arī Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi.

Nu jau tuvojas 25.aprīlis, kad VEF kultūras pilī uzstāsies tautas deju kolektīvi – skašu laureāti, koncertā ,,Saulīt, mana Krustamāte”.

Uzgavilēsim Saulei, lai gaiši un silti gan mums, gan mūsu mīļajiem!

Rīgas tautas deju kolektīvi var lepoties ar saviem rezultātiem un sniegumu. Es ļoti ceru, ka pie sasniegtā mēs neapstāsimies, jo ļoti vēlos, lai pa garās pupas zariem varētu kāpt visi dejotāji, kuri godprātīgi būs gatavojušies svētkiem.

Tautas deju metodiskās apvienības vadītāja

Ineta Bērziņa