Noslēdzies vides izziņas konkurss “Iepazīsti Latvijas dabu – 3”

Ar mērķi veicināt izpratni par bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi dabā, kā arī lai attīstītu pētnieciskās prasmes, no 2020. gada maija līdz septembrim skolēni tika aicināti piedalīties Vides izziņas konkursa “Iepazīsti Latvijas dabu – 3” 1. kārtā. Šī gada konkursa tēma bija “Mitrāji”.

Konkursa 1.kārtā dalībnieki veica pētījumu vienā vai vairākos mitrājos, kā arī pildīja ar mitrājiem saistītus uzdevumus. Pēc 1. kārtas rezultātu apkopošanas 10 komandas tika izvirzītas 2. kārtai, kurā skolēni videoformātā prezentēja savus pētījumus, demonstrējot uzskates materiālus, stāstot par pētījuma gaitu, kā arī atbildot uz jau iepriekš iesūtītajiem žūrijas jautājumiem. Skolēnu pētījumus un to prezentācijas vērtēja kompetenta žūrija 3 cilvēku sastāvā un tie tika vērtēti pēc kritērijiem – saturs, oriģinalitāte un radošā pieeja, personiskais ieguldījums un ieguvums, noformējums. Skolēni tika vērtēti trīs vecuma grupās – 3.-4.klase, 5.-6.klase, 7.-9.klase.

Konkursa dalībnieku pētītie mitrāji – Abavas upe, Ižūna ezers, Stūnīšu ezera apkaime, Buļļu sala, Audruves upe un tās krasts, Gulbju salas purvs, Cenas tīrelis, Kauliņu purvs, Pēterezera viga, Beberbeķu ezers un Hapaka grāvja apkaime.

Pateicamies Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldei par atbalstu, kā arī žurnālam “Ilustrētā junioriem” par pārsteiguma balvām katram konkursa dalībniekam.

Paldies dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Vides izziņas konkursa “Iepazīsti Latvijas dabu – 3” 2. kārtas rezultāti
3.- 4.klašu grupā

1./2.v.

Mārtiņš Spruģēvics (Rīgas 93.vsk.)

1./2.v.

Ritvars Ņikitins (RJTC)

3.v.

Alise Šuriņa (RJTC)

Atzinība

Marsels Madernieks (Rīgas 19.vsk.)

Pateicība

Gustavs Meinarts (RJTC)

Madara Brokāne (RJTC)

5.- 6.klašu grupā

1.v.

Kristians Sametis, Haralds Sametis (Iļģuciema vidusskola)

2.v.

Aleksandrs Šuriņš (RJTC)

7.-9.klašu grupā

1.v.

Elza Strumpe, Iļja Niks Stoligvo (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija)

2.v.

Rendijs Pekstiņš (RJTC)

Informāciju sagatavoja: Sanita Zīverte, Rīgas Jauno tehniķu centra vides interešu izglītības metodiķe