Noslēdzies Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”

Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola 2022.gada 24.novembrī sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi Rīgas kultūras centrā “Iļģuciems” organizēja Rīgas vokālistu konkursu “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”.
Konkursā piedalījās vispārējās izglītības, speciālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālā žanra solisti un vokālie ansambļi ar vienu vai divām dziesmām latviešu valodā.
Dalībnieki konkursā piedalījās A un B grupās, sākumskolas vecumā (1.-4.klase) un pamatskolas vecumā (5.-9.klase):
A grupa – solisti un vokālie ansambļi, kuri dziesmu izpilda a cappella;
B grupa – solisti un vokālie ansambli, kuri izpilda dziesmu ar pavadījumu.
Dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti pēc punktu sistēmas kā norādīts konkursa nolikumā. Katrs dalībnieks maksimāli no viena žūrijas komisijas pārstāvja varēja iegūt 50 punktus.
Vokālistu konkursā piedalījās 71 dalībnieks – pieci vokālie ansambļi un 16 solisti no Bērnu un jauniešu centra “Laimīte”, Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Rīgas 34.vidusskolas, Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis”, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona”, Rīgas 13.vidusskolas, Rīgas Purvciema vidusskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas.
Vislielākais paldies par ieguldīto darbu un audzēkņu sagatavošanu konkursam pedagogiem Nataljai Jekimovai, Venetai Dubrovai, Irinai Parahnevičai, Svetlanai Šibajevai, Evitai Kapčei, Anemarijai Cukurai un Sintijai Gravai!

Apsveicam konkursa laureātus!

Vecuma grupa 1.-4.klase
A grupa
Solisti (dziesma a cappella)
1.vieta
Soliste Olīvija Černova (125 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahņeviča
2.vieta
Viktorija Polupanova (120 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahņeviča
3.vieta
Jeļena Levinoka (113 punkti)
Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, pedagogs Natalja Jekimova
Atzinība
Patriks Jubelis (108 punkti)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
Loreta Rukkalne (104 punkti)
Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”, pedagogs Evita Kapče
Vokālie ansambļi
1.vieta
Vokālais ansamblis (138 punkti)
Rīgas Rīnūžu vidusskola, pedagogs Natalja Jekimova
2.vieta
Grupa “Tutti” (125 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahņeviča

Vecuma grupa 5.-9.klase
A grupa
Solisti (a cappella)
1.vieta
Eleonora Giberte (128 punkti)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
2.vieta
Alisa Ļebedeva (121 punkts)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
3.vieta
Darja Mednikova (115 punkti)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
Atzinība
Darja Semjonova (114 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahņeviča
Jesenija Kolosova (111 punkti)
Rīgas 34. vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
Jiajunyi Ge (108 punkti)
Rīgas 13.vidusskola, pedagogs Veneta Dubrova

Vokālie ansambļi
1.vieta
Vokālais ansamblis “Kantilena” (137 punkti)
Rīgas Ŗīnūžu vidusskola, pedagogs Natalja Jekimova

Vecuma grupa 1.-4.klase
B grupa
(dziesma ar pavadījumu)
Solisti
1.vieta
Olīvija Černova (125 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahņeviča
Jeļena Levinoka (119 punkti)
BJC “Laimīte”, pedagogs Natalja Jekimova
2.vieta
Patriks Jubelis (108 punkti)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
3.vieta
Viktorija Polupanova (104 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahņeviča
Atzinība
Ivars Kronbergs (93 punkti)
Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs ”Altona”, pedagogs Sintija Grava
Vokālie ansambļi
1.vieta
Vokālais ansamblis (140 punkti)
Rīgas Rīnūžu vidusskola, pedagogs Natalja Jekimova
Grupa “Tutti” (135 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola

Vecuma grupa 5.-9.klase
B grupa
(dziesma ar pavadījumu)
Solisti
1.vieta
Sofija Kakiašvili (135 punkti)
Rīgas Purvciema vidusskola, pedagogs Alīna Aldaga

2.vieta
Darja Semjonova (127 punkti)
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahņeviča
Leonora Giberte (124 punkti)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
3.vieta
Alisa Ļebedeva (122 punkti)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs pedagogs Svetlana Šibajeva
Atzinība
Jesenija Kolosova (119 punkti)
Rīgas 34. vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
Darja Mednikova (116 punkti)
Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
Dārta Laidiņa (98 punkti)
Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs ”Altona”, pedagogs Sintija Grava
Adelīna Beitika (85 punkti)
Rīgas Purvciema vidusskola, pedagogs Alīna Aldaga

Vokālie ansambļi
2.vieta
Vokālā studija “Bella” (126 punkti)
Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, pedagogs Natalja Jekimova
3.vieta
Vokālais ansamblis “Skaņu pasaulē” (107 punkti)
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, pedagogs Anemarija Cukura

Konkursa žūrija:
Arta Grīna – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā;
Lolita Krūmiņa – Rīgas Bolderājas mūzikas un mākslas skolas vokālais pedagogs;
Māris Žagars – pianists.
Paldies par skanīgajiem priekšnesumiem visiem vokālistu konkursa dalībniekiem! Lai vienmēr ir vēlēšanās muzicēt un sevi pilnveidot!

Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas izglītības metodiķe