Noslēdzies Rīgas pilsētas jauniešu fotoamatieru melnbaltās analogās fotogrāfijas praktikums-konkurss

Foto-A.GrantsNo 27. aprīļa līdz 17. maijam notika TJN “Annas 2” foto meistardarbnīcas organizētais gadskārtējais jauniešu melnbaltās analogās fotogrāfijas praktikums-konkurss.

Praktikuma-konkursa radošais uzdevums bija: 27. aprīlī katram dalībniekam – autoram, atrodoties noteiktā teritorijā (Miera iela posmā no Brīvības ielas līdz Tallinas ielai) ierobežotā laikā (3 stundās) radīt savu fotogrāfiju minikolekciju pēc paša brīvi izvēlētas tēmas un žanra. Praktikums turpinājās melnbaltās analogās fotogrāfijas laboratorijās, kurās dalībnieki trīs nedēļu laikā atlasīja un pašrocīgi izgatavoja fotogrāfijas savai prezentācijai konkursā 17. maijā.

Šogad pasākumā piedalījās 3 fotokolektīvi (ISSP, BJC RSP, TJN “Annas 2”) un viens individuālais dalībnieks (RV3.Ģ).

Praktikuma – konkursa mērķi bija: apzināt pilsētas jaunos fotoamatierus, kuri nodarbojas ar analogo melnbalto fotogrāfiju, dot iespēju jauniešiem radoši pielietot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, pārliecināties par viņu tehniskās un estētiskās sagatavotības līmeni, apmainīties ar pieredzi, kā arī rosināt jaunas sadarbības formas starp pilsētas jauniešu foto kolektīviem.

Pasākuma ietvaros veiktā radošā uzdevuma rezultātus 17. maijā, klātesot visiem pasākuma dalībniekiem, izvērtēja žūrija 3 cilvēku sastāvā: Evita Goze (fotomāksliniece),  Arnis Balčus (fotomākslinieks, interneta žurnāla fotokvartals.lv redaktors), Paulis Jakušonoks (fotomākslinieks).

Žūrija piešķīra 2 Galvenās Balvas radošākajiem autoriem katrā vecuma grupā: Esterei Betijai Grāverei un Elīnai Semanei (TJN “Annas 2”), kā arī atzīmēja autorus par īpaši veiksmīgu sniegumu: Madaru Kurpnieci (BJC RSP), Tomu Harjo (ISSP). Visiem pasākuma dalībniekiem tika piešķirtas piemiņas balvas – fotogrāmatas.

Novērtējot padarīto, jāatzīmē, ka, neraugoties uz digitālās fotogrāfijas visuresamību, iemaņas, ko dod filmu kameras lietošana un fotomateriālu apstrāde pašu rokām, veido īpašu attieksmi pret fotogrāfiju, kā radošas pašizpausmes veidu.

 

Informāciju sagatavoja:

Andrejs Grants

Fotogrāfijas autors – A. Grants