Noslēdzies Rīgas folkloras kopu, ansambļu un pulciņu informatīvais seminārs

Bērnu un jauniešu folkloras kopu izglītības programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” šī gada izzinošā tēma ir “Senie amati un prasmes”. Lai apzinātu seno amatu pratējus, papildinātu savas zināšanas amatu prasmēs un gūtu iedvesmu, vadot folkloras kopas, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizēja Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem iespēju semināra veidā tikties ar Kultūras un mākslas centra “Ritums” amatniekiem. Ģērmanis, stelles, velki, nītis, pūces sakta, bruņurupuču sakta, tie ir tikai daži vārdi, ar kuriem ikdienā nesaskaramies un, kas nav zinami arī mūsu audzēkņiem.
Tagad, pēc šī semināra, katrs pedagogs varēs dalīties jauniegūtajās zināšanās ar saviem audzēkņiem un ir laipni gaidīts ar saviem folkloras kopu dalībniekiem klātienē apmeklēt amatniekus “Rituma” filiālē, Rīgā, Ieriķu ielā 43a!

Paldies par dalīšanos pieredze un jaukajām sarunām Tautas lietišķās mākslas studijas “Draudzība” vadītājai Inesei Blumatei, Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalvis” vadītājai Valdai Kesnerei un Tautas lietišķās mākslas studijas “Plastika” vadītājai Džeimai Kriķei.


Informāciju sagatavoja:
Dina Liepa