Noslēdzies Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” organizētais datorgrafikas konkurss “Skats pa logu”

Ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju, sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību un sniegt iespēju attīstīt un pilnveidot savas prasmes datorgrafikā no 2021. gada  12. aprīļa līdz 2021.gada 10. maijam norisinājās Rīgas izglītības iestāžu datorgrafikas konkurss– izstāde “Skats pa logu ”.

Konkursā tika iesniegti 30 darbi no 3 Rīgas interešu izglītības iestādēm – BJC  “IK Auseklis”, Rīgas Jauno tehniķu centrs, Pārdaugavas BJC “Altona”.

Skolēnu darbus kompetenta žūrija vērtēja divās vecuma grupās – 7-10 gadi un 11-15 gadi.  Visplašāk bija pārstāvēta vecuma grupa  11-15 gadi ar 20 iesniegtiem darbiem. Rīgas Jauno tehniķu centra Facebook lapas apmeklētāji arī varēja piedalīties darbu vērtēšanā, izvēloties “Skatītāju simpātiju”.

Konkursa darbos virmo daudzveidība, krāsainība un profesionālā varēšana, kas neskatoties uz šī brīža ierobežojumiem, parāda, ka skolēni ir gatavi darboties un dara to ar lielu aizrautību un prieku. No futūristiskiem fantāziju lidojumiem līdz realitātes atspoguļošanai – tik dažāda ir bērnu izpratne par konkursa tēmu.

Pateicamies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par atbalstu. Liels paldies arī pedagogiem par atbalstu audzēkņiem interesantu un mākslinieciski augstvērtīgu darbu radīšanā!

Rīgas izglītības iestāžu datorgrafikas konkursa– izstādes  “Skats pa logu ” rezultāti:

Vecuma grupa – 7-10 gadi:

1.v.

Mārtiņš Krustiņš (PBJC “Altona”)

2. un 3. v.

Ernests Dzelzītis (PBJC “Altona”)

Vecuma grupa – 11-15 gadi:

1.v.

Paula Virse (RJTC)

2.v.

Adrians Poreiters (RJTC)

3.v.

Gustavs Kalējs (RJTC)

Skatītāju simpātija

Paula Virse (RJTC)

Konkursa darbi joprojām apskatāmi PBJC “Altona” Altonavas ielā 6, āra ekspozīcijā gar Altonavas ielu.

Informāciju sagatavoja: E. Binde – Dzelzīte, Pārdaugavas bernu un jauniešu centra “Altona” datorgrafikas skolotāja