Noslēdzies LEGO konkurss “Reiz pilsētā…” Rīgas Jauno tehniķu centrā

16. maija saulainajā pēcpusdienā Rīgas Jauno tehniķu centrā satikās skolēni, lai piedalītos LEGO konkursā “Reiz pilsētā…”. Rakstniece Laura Vinogradova īpaši šim konkursam uzrakstīja pasaku ”Reiz pilsētā…”, kurai skolnieki veidoja telpisku ilustrāciju.

Klātienē konkursu apmeklēja 37 dalībnieki, kas pēc pasakas noklausīšanās uz LEGO plāksnēm no LEGO klucīšiem savos darbos attēloju pasakas varoņus – kafejnīcas, trolejbusus, tiltus, mājas, baznīcu, ceļus, skolu un arī pieneņu pļavu.

Jau pieminētajiem pilsētas pasakas varoņiem pievienojās vēl citi 11 tēli, ko bija veidojuši pirmsskolas audzēkņi, piedaloties konkursā neklātienē un veidojot sava stāsta “Reiz pilsētā…” attēlojumu uz LEGO plāksnēm.

Žūrijai – rakstniecei Laurai, LEGO konkursa ilggadējai organizatorei Sanitai un arhitektam Intam izvērtēt visu dalībnieku darbus un izvēlēties vislabākos bija grūts un sarežģīts uzdevums, jo darbi bija ļoti atšķirīgi un daudzpusīgi.

Šoreiz diplomus un balvas no Rīgas Jauno tehniķu centra saņēma:

I .Pirmsskolas grupa ( 5 – 7 gadi )

  1. vieta – Arvis Ozoliņš
  2. vieta – Šarlote Zakutajeva
  3. vieta – Matīss Cinis

Simpātiju balva – Viesturs Bergsons

II. grupa (6 – 8 gadi)

  1. vieta – Augusts Meņģelis
  2. vieta – Elizabete Golovņa
  3. vieta – Gustavs Grauzis

Simpātiju balva – Laima Brakša

III. grupa (9 – 12 gadi)

  1. vieta – Vladislavs Azarjonoks
  2. vieta – Rūta Ciniņa
  3. vieta – Raimonds Ozols

Simpātiju balva – Marta Bille Kalniņa

Liels paldies dalībnieku skolotājiem un vecākiem par aktīvu līdzdalību konkursa norisē. Paldies Rīgas Jauno tehniķu centra vadībai par atbalstu. Paldies rakstniecei Laurai Vinogrodovai  un žūrijai!

Tiekamies jaunos konkursos!

Informāciju sagatavoja:

Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķe Laura Timša