Noslēdzies Atklātais Rīgas skolēnu radioelektronikas konkurss

30. aprīlī Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” norisinājās ikgadējās sacensības jaunajiem elektronikas censoņiem – Atklātais Rīgas skolēnu radioelektronikas konkurss. Elektronika – viens no mūsdienu inženierzinātņu stūrakmeņiem – pulcēja 36 skolēnus no sešiem vadošajiem šīs jomas pulciņiem Latvijā: Rīgas skolēnu pils radioelektronikas pulciņa, Jūrmalas BJIC elektronikas pamatu pulciņa, Jūrmalas BJIC radioelektronikas pulciņa, Rīgas franču liceja elektronikas pulciņa un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas robotikas pulciņa (jāpiebilst, šoreiz dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties pastāvīgie šī pasākuma dalībnieki – Ventspils jaunrades nama un Kuldīgas novada BJIC pulciņu dalībnieki: nākamgad gan gaidīsim atkal!) Protams, kuplā skaitā piedalījās arī mājinieki – TJN “Annas 2” elektronikas pulciņa audzēkņi vecumā no 10 līdz 18 gadiem.

Konkursa pirmās kārtas teorētiskais tests ātri ļāva noteikt katra dalībnieka vispārējo sagatavotības un izpratnes līmeni. Fināla kārtas uzdevumos ietilpa elektromūzikas instrumenta “Saules ērģele” izgatavošana, mērījumu veikšana ar funkciju ģeneratoru un digitālo osciloskopu, tranzistora slēgums un ciparu tehnikas elementu un maiņstrāvas signālu pētīšana.

Konkursā 1. vietu izcīnīja Jēkabs Žagata (TJN “Annas 2”), Roberts Brants (Rīgas Franču licejs) un Tomass Vaivods (TJN “Annas 2”) – attiecīgi jaunākajā, vidējā un vecākajā grupā.

2. vieta pienācās Dzintim Gaujeniekam (Jūrmalas BJIC), Kristoferam Barkānam (TJN “Annas 2”) un Ansim Ziemelim (Jelgavas tehnoloģiju vidusskola).

3. vietas laureāti ir Kristofers Nīmanis (TJN “Annas 2”), Reinis Muižnieks (Jūrmalas BJIC) un Emīls Purviņš (Jelgavas tehnoloģiju vidusskola)

Vēlam sekmes elektronikas jaunajiem entuziastiem turpmākā darbībā un gaidīsim visus nākamā gada sacensībās!