Norisinājies seminārs sporta pedagogiem „Stājas nostiprinošie un attīstošie vingrojumi sākumskolā”

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs 10.aprīlī organizēja praktisko semināru sporta pedagogiem „Stājas nostiprinošie un attīstošie vingrojumi sākumskolā”.

Semināru vadīja un pieredzē dalījās O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu sporta skolotāja Daina Reinsone. Lektore ir ar lielu pieredzi darbā ar bērniem, vadot stāju veidojošos un nostiprinošos vingrojumus.

Ievadā lektore atsvaidzināja semināra dalībnieku zināšanas par stājas veidošanos, pareizas stājas pamatpazīmēm, un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī uzsvēra asimetriskas stājas rādītājus. Mēs, sporta pedagogi drīkstam vizuāli noteikt, vai bērnam ir novirze no pareizas stājas normas.

Semināra turpinājumā, tika izpildīti iesildošie vingrojumi bez priekšmeta uz vietas un kustībā ar mazu un lielu amplitūdu. Lai efektīgāk izpildītu muguras un vēdera muskuļu attīstošos vingrojumus, dalībnieki ieņēma stāvokli- guļus uz paklāja. Šajā semināra daļā lektore demonstrēja neskaitāmus vingrojumus ar nūju un bez tās, kurus iespējams pielietot nodarbības galvenajai un nobeiguma daļai.

Metodiskā centra vārdā izsaku pateicību lektorei par ieguldīto darbu semināra satura sagatavošanā un vadīšanā, Rīgas Franču licejam par telpu nodrošināšanu semināra vajadzībām un Sporta akadēmijas studentēm praktikantēm Madarai, Līgai un Jolantai, par līdzdalību semināra norises nodrošināšanā.

Gita Pērkone

sporta jomas metodiķe