Natālijas Draudziņas dzimšanas dienas svinības Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā

13.decembrī, atzīmējot tuvojošos Natālijas Draudziņas 155. dzimšanas dienu, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēnu padomes un skolas muzeja pārstāvji sveica audzēkņus, skolotājus, skolas darbiniekus un viesus, ievērojot skolas dibinātājas un pirmās direktores laikā iedibināto tradīciju, ar tēju un cepumiem. Audzēkņiem tika dota iespēja izpildīt krustvārdu mīklu par skolas vēstures jautājumiem un salikt interaktīvo puzli ar skolas vecākā korpusa fotogrāfiju. Skolotāji garajos starpbrīžos tika gaidīti uz tēju skolas muzeja jaunajās telpās, kur no skolas muzeja krājuma digitalizētajiem materiāliem veidotajā videokolāžā varēja skatīt, kā dažādu priekšmetu stundas tika vadītas pirms vairākiem gadu desmitiem. Dienas noslēgumā skolēnu padomes un muzeja pārstāvji skolotājas, skolēnu padomes konsultantes Ketijas Nadežņikovas un skolas muzeja vadītājas Lauras Balodes pavadībā devās sakopt Draudziņas jaunkundzes kapa vietu Torņkalna vecajos kapos.

Tekstu sagatavoja: L. Balode

Fotogrāfijas: K. Nadežņikova