Nāc un piedalies Rīgas interešu izglītībā!

Jauno mācību gadu sāk Rīgas interešu izglītības iestādes, aicinot bērnus un jauniešus  drošā vidē jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku, attīstot prasmes mūzikas, dejas, mākslas, tehniskās jaunrades u.c. interešu izglītības jomās. Jauno audzēkņu uzņemšana un Atvērto durvju dienu pasākumi plānoti augustā un septembrī. 

Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem vecumā no 2 līdz 25 gadiem ir iespēja apmeklēt plašo interešu izglītības programmu klāstu, kas orientēts gan uz audzēkņu individuālo kompetenču pilnveidi, gan kolektīvo un sadarbības prasmju attīstīšanu, kā arī karjeras vadības prasmju apguvi. Interešu izglītība pieejama katrā izglītības iestādē, izvēlēties iespējams gan pēc interesēm, gan pēc pieejamības tuvāk dzīves vietai, taču ne reti tieši skolotāja personība ir tā, kas piesaista un liek izvēlēties kādu no pulciņiem.

2020./2021.m.g. bija sarežģīts arī interešu izglītības pulciņu skolotājiem un audzēkņiem, tomēr tas nav traucējis radoši darboties arī attālinātā režīmā – gan tiešsaistes nodarbībās, gan ārā, kad tas tika atļauts. Notikuši dažādi konkursi, video projekti, kā arī kursi un semināri skolotājiem.

Rīgas pašvaldībā kopumā darbojas astoņas interešu izglītības iestādes, kas atbilstoši interešu izglītības programmu klasifikācijai, bērniem un jauniešiem piedāvā iesaistīties vairāk nekā 500 dažādās interešu izglītības programmās, no kurām lielākā daļa ir bezmaksas pulciņi. Pamatskolā “Rīdze” un Rīgas Bolderājas Jaunajā pamatskolā (agrāk – Rīgas. 19. vidusskola) darbojas struktūrvienības, kas arī nodrošina plašu interešu izglītības piedāvājumu. Par interešu izglītības piedāvājumu citās izglītības iestādēs aicinām interesēties konkrētajā izglītības iestādē.

Laikā no 28. augusta līdz 23. septembrim 8 interešu izglītības iestādēs, kā arī pamatskolā “Rīdze” un Rīgas Bolderājas Jaunajā pamatskolā notiks Atvērto durvju dienu pasākumi. Iestādes aicinās iepazīties ar interešu izglītības programmu piedāvājumu, kārtību, kādā tiks organizēts darbs, reģistrēties pulciņiem, piedalīties radošajās darbnīcās, sporta un citās aktivitātēs. Par pasākumu norises kārtību, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās prasības, aicinām interesēties katrā iestādē.

ATVĒRTO DURVJU DIENU KALENDĀRS
28. augustā plkst. 11.00 – 14.00

9. septembrī plkst. 15.00 – 18.00

23. septembrī plkst. 16.00 – 19.00

Rīgas Jauno tehniķu centrā

Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8A, Rīgā

www.rjtc.lv

1. septembrī plkst. 10.00-13.00

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”

Sarkandaugavas ielā 24 un Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

www.laimite.lv

1. septembrī plkst. 15.00-17.30

Rīgas Bolderājas Jaunajā pamatskolā

Flotes ielā 8 un Bolderājas bibliotēkas dārzā Gaigalas ielā 3, Rīgā

www.r19intereses.lv

1. septembrī plkst. 13.30 – 17.30

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis”

Silciema ielā 3, Rīgā

www.ikauseklis.lv

2. septembrī plkst. 13.00 – 18.00

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona”

Ruses ielā 13, Imantas ielā 11A un Altonavas ielā 6, Rīgā

www.altona.riga.lv

6. un 7. septembrī plkst. 16.00 – 19.00

Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskās estētikas skola”

A. Saharova ielā 35, Rīgā

www.estets.lv

8. septembrī plkst. 15.00 – 19.00

Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”

Annas ielā 2, Rīgā

www.tjn.lv

8. septembrī plkst. 15.30 – 18.30 

Pamatskolā “Rīdze” 

Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Rīgā

www.ridze.lv

9. septembrī plkst. 14.00 – 17.00

Jēkabpils ielā 19A un Strūgu ielā 2, Rīgā

14. septembrī plkst. 14.00 – 17.00

Aglonas ielā 39 un Vizlas ielā 1, Rīgā

16. septembrī plkst. 14.00 – 17.00

Maskavas ielā 279/7 un Maskavas ielā 283B, Rīgā

Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”

www.bjcdaugmale.lv