Mūsdienu deju studijas “Festa” 20 gadu jubilejas koncerts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” Mūsdienu deju studijas “Festa” 20 gadu jubilejas koncerts “Deja elpo” notika 27. aprīlī plkst. 13.00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Ziedoņa zālē. Koncertā piedalījās 140 audzēkņu, kas ar lielu prieku un aizrautību darbojas mūsdienu deju studijā. Jubilejas koncerta sākumā uz lielā ekrāna visi koncerta apmeklētāji varēja vērot kolektīva vadītājas, Kristīnes Tihanovas, emocionālo un sirsnīgo uzrunu, kas bija brīnišķīgs ievads koncerta sākumā, ko pēc tam papildināja dueta jaukais priekšnesums “Bērniņ neēd, kad dziesmu dzied.” Duetu dejoja jaunākā studijas audzēkne Elza Broliša un ilggadējā audzēkne Daniela Grēta Heidemane. Tad sekoja pirmsskolas grupas uzstāšanās ar deju “Lietus bikses”, kuru dejoja  pirmo reizi  uz lielās skatuves. Ļoti emocionāls priekšnesums bija 5.-9. klašu grupai, kas mūs iepriecināja ar deju “Stihija mīlestība.” Jauki bija pirmsskolas otrās grupas bērni, kuri aizveda skatītājus “Bites ceļojumā”. Viesu vidū bija deju studijas “Flamenko” dejotāji, kas ar ugunīgiem priekšnesumiem aizveda mūs, skatītājus, uz saulaino Spāniju. Paldies deju studijas “Flamenko” vadītājai Santai Kasatkinai par atsaucību jubilejas koncerta organizēšanā! Vecākus, pedagogus un viesus priecēja arī ģitārspēles studijas audzēkņi – Monta un Linards, kas izjusti spēlēja “Menuetu un “Valsi”. Paldies ģitārspēles studijas vadītājam Atim Pelčeram par audzēkņu dalību pasākumā. Spilgti un spēcīgi skatītājus iepriecināja mūsdienu deju studijas “Festa” 10.-12. klašu grupa, kura augstu novērtēta mūsdienu deju studiju skatē. Meiteņu sniegums bija ļoti augstā līmenī un izpelnījas vislielākos publikas aplausus. Koncerta noslēgumā dejoja kolektīva vadītāja Kristīne Tihanova kopā ar saviem audzēkņiem, kas bija arī šī pasākuma kulminācija – deja “Velcpelīte”. Visi dejotāji uz skatuves, vadītājai Kristīnei Tihanovai priekšnesuma nobeigumā spilgti iedegas gaismiņas uz spilvena, kuru viņa tur rokās un izgaismo visus savus audzēkņus. Iedvesmojoši un neaizmirstami!

Koncertu vadīja mūsdienu deju studijas bijušie audzēkņi Luīze Ratniece un Raivo Matisons, kuri ar savu pozitīvo attieksmi un vēlmi dalītiies atmiņās par piedzīvoto laiku deju studijā. Īpaši paldies sakām Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” direktorei Māra Bernandei par atbalstu jubilejas koncerta organizēšanā! Paldies centra kolēģiem – direktora vietniecei izglītības jomā Balvai Šlankai, direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Dzintrai Kņazei, māksliniecei-noformētājai Maijai Potgīterei, izglītības metodiķei Jolantai Komarovskai un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītājai Alisei Vorobejai par atsaucību, profesionālu tehnisko nodrošinājumu un mīlestību pret deju! Paldies audzēkņiem, vecākiem, radiem un draugiem par atbalstu koncerta organizēšanā! Priecājamies par labiem vārdiem un laba vēlējumiem, kurus vēlēja Metodiskā centra galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā Ivetta Tamane!

Lai radošas veiksmes arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Komarovska
Pārdaugavas BJC “Altona”
Izglītības metodiķe