Metodiskais materiāls „Klasiskās dejas stundas apraksts 1. klasei profesionālās ievirzes programmā “Dejas pamati””

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolas pedagogi –  Regīna Kaupuža, Rita Harlapa un koncertmeistare Nadežda Možeiko, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru ir izveidojušas klasiskās dejas nodarbības kombināciju piemērus, kas paredzēti audzēkņiem pirmajā apmācības gadā.

Ar metodisko materiālu var iepazīties Rīgas baleta skolas mājas lapā šeit. Šajā sadaļā publicēti Rīgas Baleta skolas profesionālo priekšmetu pedagogu radīti mācību materiāli. Tie palīdz gūt priekšstatu par dejas izglītību un izprast nepieciešamās zināšanas un prasmes.