Metodiskie ieteikumi un ideju krātuve attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā

Lai sniegtu atbalstu interešu izglītības pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā, kā arī, lai nodrošinātu veiksmīgu attālināto interešu izglītības mācību procesa norisi, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas interešu izglītības iestādēm, sagatavojis metodiskos ieteikumus un kopīgu elektronisko ideju krātuvi attālinātam mācību procesam interešu izglītībā.

Interešu izglītības pedagogiem darbam, kā arī bērniem un jauniešiem brīvajā laikā ir iespēja izmantot dažādu jomu speciālistu un interešu izglītības pedagogu apkopotās noderīgās saites ar mācīšanās spēlēm, izglītojošiem video, mācību platformām vai pedagogu ierakstītām video nodarbībām.

Elektroniskā ideju krātuve ir pieejama ikvienam interesentam – skolotājiem, vecākiem, izglītojamajiem ŠEIT (fails tiks regulāri papildināts).

Katrs var atrast sev nodarbošanos atbilstoši interesēm!

Ar visiem Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra speciālistiem aicinām sazināties elektroniski vai telefonsarunā. Klātienes tikšanās netiek organizētas.