Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” izstāde – konkurss “Kā es sajūtu pavasari?”

Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” pedagogi šajā pandēmijas laikā nenolaiž rokas, bet darbojas radoši un turpina veiksmīgi iesākto darbu. Tika organizēta jau otrā izstāde – konkurss – meistarklase par tēmu “Kā es sajūtu pavasari?”, sadarbībā ar AS ”Latvijas Zaļais punkts”, kurš rosinājis bērnu un jauniešu interesi par vidi un iespējām to saudzēt, un apzinīgi iesaistīties atkritumu šķirošanā.

Jebkura iestādes pulciņa audzēknim tika dota iespēja atveidot no pārstrādājamām izejvielām sevis izvēlētajā tehnikā darbus – zīmējot, gleznojot, līmējot, veidojot, šujot vai kā citādi. Bērni iesaistoties atkritumu šķirošanā, ir atraduši lietas, no kurām var izveidot mākslas šedevrus.

Tā kā izstādes šobrīd nevar organizēt ierastajā kārtībā, vērtēšana notiek attālināti no iesūtītajām fotogrāfijām, iekļaujot meistarklasei raksturīgos elementus, kas atspoguļo darba tapšanas  3 stadijas: izmantotie materiāli, darba process un gatavs darbs.

Konkursā tika iesniegti 44 darbi 3 vecuma kategorijās. Labāko darbu autori saņēma diplomus un veicināšanas balvas no AS “Latvijas Zaļais punkts”.

Konkursa darbus vērtēja kompetenta žūrija, tajā skaitā,  Rīgas interešu izglītības metodiskā centra speciāliste un kvalificēti vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi. Informācija par rezultātiem tiks publicēta 30.04.2021. skolas mājas lapā www.estets.lv un skolas un Facebook lapā.

Liels paldies AS “Latvijas Zaļais punkts” par sadarbību un atbalstu! Īpašs paldies metodiskā centra speciālistei Ilzei Herbergai, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” pedagogiem Kristīnei Zobenai – Zālītei un Inesei Cauņai  par profesionalitāti, vērtējot iesūtītos darbus! Paldies konkursa dalībniekiem, kuri ar savu degsmi un ieinteresētību mudina sabiedrību iesaistīties atkritumu šķirošanā!

Konkursa organizatori: Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” pedagogi Ilze Gurtlava, Karīna Baurda un Signe Žeļezņaka