Mācāmies digidālos rīkus

No 6. līdz 13. martam vairāk nekā 20 Rīgas interešu izglītības darbinieki attālināti piedalījās profesionālās kompetences pilnveides programmā ”Digitālie rīki interešu izglītības pedagoga darbā I modulis”. Dalībnieki iepazinās un iemācījās izveidot interesantus materiālus vairākās lietotnēs. Nodarbībās veiktos uzdevumus apskatījām visi kopā, dalījāmies pieredzē un iedvesmojām viens otru.

Programmas tēmas:

· Genial.ly izmantošana interaktīva attēla vai kartes izveidošanā,

· Canva.com lietošana plakāta izveidē,

· WordArt.com izmantošana vārdu mākoņiem,

· Jeopardylabs.com konkursu organizēšanai.

· Learningapps.org – kartīšu spēles u.c.

Lektore: Vēsma Sūna