Lepojamies!

2018.gada 17.novemnrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls īpašā cerremonijā  pasniedza Valsts apbalvojumus par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā. Apbalvojamo vidū ar divi Rīgas interešeu izglītības skolotāji:

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” ilggadējā vieglatlētikas trenere Mārīte Lūse saņēma  IV šķiras Atzinības krustu.

Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola” ilggadīgais zīmēšanas pulciņa skolotājs Andris Bērziņš saņēma V šķiras  Atzinības krustu.

No sirds apsveicam un  lepojamies! 

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vārdā,

Inga Cimiņa