LEGO Robotika RJTC- 2014

Ilgi gaidītās sacensības „LEGO Robotika” norisinājās 15.martā Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas iela 88. Reģistrācijas sākums bija paredzēts plkst. 11.00. Pirmie dalībnieki bija ieradušies jau krietnu laiku pirms sacensību sākuma, ieinteresēti un satraukti, azarta sajūtu vadīti. Vairāki dalībnieki sākotnēji bija koncentrējušies tikai uz LEGO sumo disciplīnu, viņi nebija plānojuši piedalīties līnijsekotājā. Šis fakts mazliet pārsteidza organizatorus, jo abu robotu bāzes konstrukcijas ir līdzīgas, tām mainot programmatūru un pielāgojot sensorus, veiksmīgi var startēt abās disciplīnās ar vienu un to pašu robotu. Ar to arī galvenokārt atšķiras šīs LEGO Robotikas sacensībā no standarta Robotikas sacensībām, kur roboti ir daudz specializētāki un precīzi piemēroti attiecīgajai disciplīnai, un to izmaksas ir proporcionāli lielākas profesionalitātes līmenim. Pie šādiem robotiem strādā komanda, kurā ir inženieri, programmētāji, viss tiek izplānots līdz mikro milimetram. Kā jebkurās sacensībās, arī šeit roboti tika svērti un mērīti, lai to ārējie gabarīti un svars nepārsniegtu sacensību nolikumā norādītos. Lielākajai daļai robotu pietrūka daudz, lai sasniegtu noteiktās robežas, taču dažu robotu autori bija ļoti piestrādājuši, lai būtu maksimāli tuvu atļautajam.

Sacensību dalībnieku vecums bija robežās no 11-15 gadiem. Līnijsekotāja disciplīnā visi dalībnieki tika vērtēti vienā grupā, jo netika konstatētas krasas robotu atšķirības, kuru dēļ nevarētu vērtēt visu pēc vienas skalas. LEGO sumo disciplīnā dalībnieku skaits bija liels. Lai sacensību dalībnieki gūtu lielāku cīņu pieredzi un katram būtu iespēja cīnīties visiem pretiniekiem, tad arī dažādo grupu audzēkņi tika salikti vienā grupā, kopā sastādot 15 komandas. Tas nozīmē, ka sacensību dienā dalībnieki kopā guva pieredzi 105 cīņās, kas ir salīdzinoši liels skaitlis, jo reti kad un kur tas pulciņu audzēkņiem izdodas.

Sacensības noslēdzās 15.marta vēlā vakarā, mazākie dalībnieki bija noguruši ne tikai no aizvadītajām cīņām, bet arī no garās dienas, taču tas, protams, dalībniekus tikai un vienīgi norūda tālākajām sacensību gaitām un sagatavo psiholoģiski nākamajām uzvarām vai diemžēl arī zaudējumiem.

Iegūtie rezultāti ir šādi

Līnijsekotāja disciplīna:

  1. Daniels Tikačovs – Rīgas 13. Vidusskola;
  2. Raels Lasmanis – Rīgas Jauno tehniķu centrs;
  3. Rūdolfs Lūriņš – Rīgas Jauno tehniķu centrs.

LEGO sumo disciplīna līdz 1200g:

  1. Māriņš Zemlītis – Siguldas Jaunrades centrs;
  2. Andrejs Koreņiks, Ivars Voznovičs – BJC Altona;
  3. Toms Bergfelds – BJC Altona.

LEGO sumo disciplīna virs 1200g un kopvērtējumā:

  1. Kitija Ķirķele – Siguldas Jaunrades centrs;
  2. Kaspars Krievs – Siguldas Jaunrades centrs;
  3. Daniels Tikačovs – Rīgas 13. vidusskola.

Liels paldies audzēkņu pedagogiem un vecākiem par izturību audzēkņu sagatavošanā, nogādāšanā un sacensībām.

E.Zīverts

Rīgas Interešu izglības metodiskā centra  tehniskās jaunrades metodiķis

RJTC  skolotājs