Latvijas Jaunatnes 2016.gada sporta tūrisma čempionāta uzvarētāji

2017.gada 28.-29.janvārī Jēkabpilī tika apbalvoti Latvijas Jaunatnes 2016.gada sporta tūrisma čempionāta uzvarētāji. BJC “Rīgas Skolēnu pils” saņēma sekojošos apbalvojumus:

2.vieta visjaunākās grupas komandai;

2.vieta vidējās grupas komandai;

1.vieta Niklāvam Eglītim (visjaunākā grupa);

2.vieta Ravitai Ronei (vidējā grupa);

3.vieta Antrai Kacenai (vecākā grupa);

3.vieta Dāvidam Zakrevskim (vidējā grupa).

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Liepiņa, inga.liepina@lspa.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Sporta tūrisma pulciņa interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv