Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Kolektīva vadītāja kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Kolektīva vadītāja kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori” 12 stundu programma 24.10.22. un 01.11.22.

24.10. plkst.10.00 – 12.00 pamatskola “Rīdze” 2-13.kab. Lektore Inga Cimiņa. 

Tēma „Kā top koncertprogramma. Idejas. Repertuārs. Risinājumi. Skatuviskā pieredze – audzēkņu motivācijas avots.”  

Par lektori Ingu Cimiņu:  

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”Meiteņu kamerkora “Tonika” diriģente un mākslinieciskā vadītāja. Pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem  no 5 – 25 gadu vecumam.  

Projektu vadītāja, producente, nometņu vadītāja, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja.  

24.10. plkst. 12.00-14.00 pamatskola “Rīdze” 2-13.kab. Lektore Elīna Lūse. 

Pavadījumu veidošana ar Karla Orfa instrumentāriju. 

Kursa ietvarā caur aktīvu praksi veidosim elementārus pavadījumus, pēc Karla Orfa izveidotās pedagoģiskās pieejas mūzikas apguvei, iekļaujot trīs instrumentu grupas un apgūstot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Metodes – grupu darbi, improvizācija, pakāpju izjūtu attīstīšana, ritmisko elementu apguve un iekļaušana skaņdarbā.  

 Par lektori  Elīnu Lūsi:  

Izglītība:  

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā mūzikas pedagoģijas kurss, Štutgartes mūzikas augstskola, padziļināti apgūstot sitaminstrumentu spēles kursu, meistarklases un speciālie kursi Orff institūtā Zalcburgā.  

Profesionālā pieredze:  

Ikdienā Elīna Lūse vada mazuļu, līdz 3 gadu vecumam, mūzikas nodarbības kopā ar viņu vecākiem, kā arī māca topošos mūzikas skolotājus (mūzikas mācīšanas metodiku) Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. Organizē svētdienas skolas muzikālās aktivitātes un vasarās arī bērnu nometnes. 

Mūzikas skolotāja ar 23 gadu pieredzi visdažādākajām vecuma grupām.  

Programmas turpinājums 01.11. plkst.15.00-17.00 Rīgas bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” 106.telpa. Praktikums.  Lektore Solveiga Vītoliņa.   

Pieredzes apmaiņa darbā ar bērnu kori. 

Programmā piedalās Siguldas Mākslu skolas ”Baltais Flīģelis” kora klases koris (3.-8.kl.): 

  1. Vingrinājumi harmoniskās dzirdes attīstīšanai;
  2. Darbs pie dažādiem štrihiem;
  3. Repertuārs kā atslēga dažādu mūzikas stilu apgūšanai.

Par lektori Solveigu Vītoliņu:
Šobrīd kora klases vadītāja Siguldas Mākslu skolā ”Baltais Flīģelis”, mūzikas skolotāja vispārizglītojošā skolā (1.-3.kl.), divu amatiermākslas jaukto koru vadītāja un vokālās grupas ” Putni” dziedātāja.

Ilggadīgs darbs ar bērnu kori dažādās skolās ( vispārizglītojošā skolā, skolā ar mūzikas ievirzi, mūzikas skolā un mūzikas vidusskolā,), darbs ar pieaugušo koriem ( Taurenes, Dzērbenes jauktais koris “Pie upes”; Mālpils jauktais koris “Mergupe”) ir ļāvis uzkrāt pieredzi un izkristalizēt dažādas metodes, kuras pielietoju savā ikdienas darbā, un kuras varētu būt interesantas arī citiem.

Par savu nepārtrauktu augstskolu uzskatu savu dalību vokālajā grupā ”Putni”, kur regulāri notiek jaundarbu iestudējumi sadarbībā ar latviešu un ārzemju komponistiem un izpildītājmāksliniekiem. Šī profesionālā pieredze ir ļoti nozīmīga, lai paraudzītos uz savu ikdienas darbu no cita skatu punkta. 

Pieteikties šeit: https://forms.office.com/r/Kf6b0TyVBv 


Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012. lēmums Nr. 5376. Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gantapsons@edu.riga.lv 
Programmas izmaksas citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem 44.72 EUR 

Norises laiks: 24.10.2022 - 01.11.2022
Norises vieta: Pamatskola "Rīdze", 2-13.kab., Krišjāņa Valdemāra iela 2 un BJC "Rīgas Skolēnu pils", 106.kab., Krišjāņa Barona iela 99