Notiks informatīvā sanāksme – seminārs Rīgas izglītības iestāžu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju interešu izglītības programmu pedagogiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko Rīgas izglītības iestāžu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju interešu izglītības programmu pedagogiem informatīvo semināru/sanāksmi tiešsaistē 2023.gada 23.oktobrī plkst. 11.00.

Darba kārtība:

1) plkst. 11.00 – 11.10 Informācija par semināra-sanāksmes darba kārtību (Centra galvenā speciāliste Elita Kalnača);

2) plkst. 11.10 – 11.55 Prezentācija – radošā un pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņa; grāmatas kā mākslas objekta veidošanas pamatprincipi, grāmatsiešanas tehnisko paņēmienu daudzveidība un to izmantošanas iespējas mākslas nodarbībās (Ilizane GrīnbergaMg.art., dizainere, mākslas pedagogs Mākslu izglītības kompetences centrā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Jelgavas Mākslas skolā, Latvijas grāmatsējumu un ādas dizaina asociācijas vadītāja);

3) plkst. 12.05 – 12.50 Aktuālā informācija par 2023./2024. mācību gada konkursu – izstādi “Ar sauli”; gatavošanās 2025.gada XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – mākslas projekts “Mēs saules vainagā”; informācija par citiem konkursiem (Centra galvenā speciāliste Elita Kalnača);

4) plkst. 13.00 – 13.45 Prezentācija – radošā un pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņa, apģērbu dizaina un apģērbu kolekciju veidošanas pamatprincipi; modes aktualitātes, krāsu palete, audumu rakstu tendences (Velga JākobsoneMg.paed., mākslas pedagogs Mākslu izglītības kompetences centrā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā);

5) plkst. 13.45 – 14.00 Dažādi jautājumi.

Pieteikšanās, aizpildot tiešsaistes anketu līdz 2023.gada 19.oktobrim plkst. 23.25 ŠEIT

Tiešsaistes saite tiks nosūtīta 20. oktobrī uz pieteikuma anketā norādītajiem e-pastiem.

Informāciju sagatavoja

Elita Kalnača

Centra galvenais speciālists vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā

Norises laiks: 23.10.2023 - 23.10.2023
Norises vieta: Tiešsaiste /E.Kalnača, G.Antapsons